Ще се декларират заемите, които са предоставени или получени, с изключение на заемите от банкови институции. Условие за подаване на декларация е през 2009 г. лицата да са получили или предоставили заем (и двете страни) в размер, по-голям от 10 000 лв., а в края на годината да има остатъци за погасяване по тези заеми.

Така например, ако физическо лице през 2009 г. е взело няколко заема на стойност 18 000 лева и част от тях са погасени, но остават 2000 лв. за погасяване, трябва да бъдат декларирани. Ако през 2009 г. е взет заем за 9000 лева и е погасен или не, не следва да се декларира, тъй като не е над 10 000 лв.

Ако през 2009 г. е получен заем от над 25 000 и е погасен до края на годината, също не трябва да се декларира.

Всички лица, които отговарят на тези условия, независимо от това дали имат доходи, които подлежат на деклариране или не, трябва да подадат декларация.

Декларират се също непогасени остатъци по получени заеми в периода от 2004 г. до декември 2009 г. (без кредити от банки), ако общият размер на остатъците към 31 декември 2009 г. е над 40 000 лева, уточниха от НАП.