По внесен протест на Районна прокуратура - Бургас, административният съд в града прогласи нищожност на разпоредби от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност в Община Созопол, свързани с използването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения.

Съдът е споделил изцяло тезата на прокуратурата, че разпоредбите противоречат на закон от по-висока степен (Закона за защита от шума в околната среда), както и че съдържат допълнения на различни от разписаните в закона, ограничения.

По този начин са защитени обществените интереси, свързани със сигурността и спокойствието на гражданите.