Използването на пластмасовите бутилки и чаши в Общинския съвет и Общинска администрация да бъде ограничено, предлагат общинските съветници от ГЕРБ Калояна Живкова и Петко Георгиев.

Искането им е в унисон с Европейската стратегия за ограничаване на пластмасата, последвана от предложение за пакет от мерки за забрана на определени пластмасови продукти за еднократна употреба.

Съветниците цитират проучване на "Евробарометър", което показва, че 87% от анкетираните са загрижени за въздействието на замърсяването с пластмаси върху околната среда.