Организатор е Българското дружество за защита на птиците. Тази година бригадата ще е от 23 август до 1 септември, съобщиха от дружеството. Природозащитниците ще се включат в наблюдението на есенната миграция на птиците. Над езерото преминава големият миграционен път Виа Понтика, предаде БТА.

В продължение на 10 дни участниците в бригадата чрез доброволен труд ще допринесат за подобряване състоянието на Бургаските езера. Те ще построят нови платформи за гнездене и почивка за птиците на езерата около Бургас. Ще се ремонтират вече съществуващите изкуствени острови за птици. Предстои също укрепване и почистване на дигите в Атанасовско езеро, подновяване на маркировката на границите на поддържания резерват и защитените местности "Пода", "Узунгерен" и "Устието на река Изворска".

Младежка природозащитна бригада "Атанасовско езеро" се провежда повече от 20 години. Дейностите, изпълнявани по време на бригадата, са залегнали в Плана за управление на поддържан резерват "Атанасовско езеро".