За родените след 1981 година в България думите: "Бъди готов! Винаги готов" вероятно не означават нищо. За всички останали обаче те навяват спомена за червената връзка, за манифестациите и пионерските лагери. 

Embed from Getty Images

Малцина обаче знаят, че комунистическата версия на американските скаути е измислена от съпругата на Ленин - Надежда Крупская, която преди 97 години пише статия под заглавие "Руският комунистически съюз на младежта и бой-скаутите".

Вижте снимки

В нея тя напълно отрича ценностите на старото скаутско движение, но признава, че то успява да възпита децата много ефективно в нужния на държавата дух. Затова и препоръчва създаването на подобна организация, която да прокламира комунистическия подход към младежите. Спортът, игрите, туризмът и уменията за оцеляване, разбира се, доукрасени с идеологически елементи, играят водеща роля във възпитанието на пионерчетата.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Така на 19 май 1922 г. на Втората общоруска комсомолска конференция се взема решението за изграждане на пионерски организации на територията на целия Съветски съюз. Затова тази дата се счита за рожден ден на Общосъюзната пионерска организация, която от март 1926 г. носи името на Ленин.

Към средата на 1923 г. пионерите в СССР наброяват 75 000, в началото 1924 г. броят им е 161 000, а към края на същата година достига 2 милиона. През 1940 г. членовете на организацията нарастват на 13.9 милиона, а през 1974 г. те наброяват внушителните 25 милиона. Печатният орган на пионерите е „Пионерская правда”. В организацията членуват деца на възраст 10-15 г. , а след това с препоръката на своята група те могат да станат членове на Комсомола.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Димитровска пионерска организация "Септемврийче"

На 2 ноември 1944 година с решение № 7, т. 16, Политбюро на ЦК на БКП възлага на Работническия младежки съюз, като пръв помощник и резерв на партията, да изгради детско-юношеска организация и да се заеме с нейното пряко ръководство. Организацията е наречена "Септемврийче" в чест на историческите събития през септември войнишкото въстание от 1918 година, антифашисткото въстание от 1923 година и освобождението от монархофашизма на 9 септември 1944 година.

Embed from Getty Images

След смъртта на Георги Димитров през 1949 година "Септемврийче" става Димитровска пионерска организация "Септемврийче". В нея членуват учениците от 9 до 14-годишна възраст и носят червени връзки, вързани около врата.

Снимки: Иван Григоров

Триъгълното парче плат е част пионерското знаме, а трите му върха символизират единството на комунисти, комсомолци и пионери. Същото значение има и тривърхият пламък, който е над петолъчната звезда на пионерската значка с образа на Георги Димитров.

Снимка: БТА

Особено важна е клетвата, която всички ученици полагат, когато бъдат приети в редиците на пионерската организация. И зад която прозира ръководната сила на партията. 

"Аз, димитровският пионер, тържествено обещавам пред другарите си и своя героичен народ да се боря всеотдайно за делото на Българската комунистическа партия, за победата на комунизма. Да бъда верен на заветите на Георги Димитров, да изпълнявам законите на димитровския пионер. Обещавам да бъда достоен гражданин на моето мило отечество - Народна република България." 

 Към 1967 година членовете на ДПО "Септемврийче" наброяват приблизително 700 000 души. През 1990 г. организацията се саморазпуска.

Снимка: Иван Григоров