Европейската комисия съобщи, че започва наказателни процедури срещу Кипър и Малта заради схеми за предоставяне на гражданство срещу инвестиции (т. нар. "златни паспорти"), предава БТА.

Комисията изпрати отново писмо и до България, за да изложи опасенията си по отношение на режима за предоставяне на гражданство срещу инвестиции и да поиска допълнителни обяснения.

Българското правителство разполага с един месец, за да отговори на писмото, а след това ЕК ще вземе решение за следващите стъпки, се допълва в съобщението.

Според ЕК предоставянето на гражданство на тези държави (Кипър и Малта) и на ЕС в замяна на предварително определено плащане или инвестиция, и без действителна връзка със съответните страни, не е съвместимо с договора за ЕС. Това подкопава целостта на статута на гражданството на ЕС, заявява комисията.

"Това подкопава целостта на статута на гражданството на ЕС. Подобни схеми имат последици за ЕС и когато една държава предостави гражданство, получателят става гражданин на ЕС и се ползва от всички права, например, на свободно движение, пребиваване и работа в ЕС, правото да гласува на общински избори и за евродепутати. Последиците не са нито ограничени до държавите, които ги прилагат, нито са неутрални към други държави", се посочва в съобщението.

Правителствата на Кипър и Малта разполагат с два месеца, за да отговорят и ако отговорите не са задоволителни, ЕК може да продължи процедурата.

Схемите за предоставяне на гражданство срещу инвестиции предвиждат осигуряването на ново гражданство, но се различават от схемите за предоставяне на право на пребиваване срещу инвестиции (т. нар. "златни визи"), които позволяват на граждани на чужди държави при определени условия да получат разрешение за престой в страна от ЕС.

"Условията за придобиване и отнемане на национално гражданство са уредени от националното право на всяка държава, съобразно законодателството на ЕС. Тъй като гражданството на дадена държава в ЕС е единственото предварително условие за европейското гражданство и достъпа до европейските права, ЕК следи схемите за осигуряване права на чужди инвеститори", се посочва в съобщението.

Комисията често е изразявала опасения за схемите за предоставяне на гражданство срещу инвестиции и някои свързани опасности. Подобни опасности са свързани със сигурността, прането на пари, избягването на данъчно облагане и с корупцията. През април ЕК предупреди Малта и Кипър, а през юли Европейският парламент призова държавите в ЕС да премахнат възможно най-скоро всички съществуващи подобни схеми.