Десет са отворените офертите в обществена поръчка за строителството на последния 16,5-километров участък от АМ "Европа" между Сливница и връзката със Северната скоростна тангента, съобщиха от пресцентъра на Агенцията "Пътна инфраструктура".

Изграждането на трасето на АМ "Европа" между ГКПП "Калотина" и Софийския околовръстен път е разделено на три части. Строителството на първите два участъка - от ГКПП "Калотина" до Драгоман и от Драгоман до Сливница, включва модернизация на съществуващия първокласен път Калотина - София.

В момента се изгражда 14,5-километровата отсечка от ГКПП "Калотина" до Драгоман, а 17 км участък от Драгоман до Сливница е готов.

Отворените оферти са на:

- Консорциум "Страбаг СП" ДЗЗД, с участници "Щрабаг" ЕАД и "Страбаг Сп.з о.о. - клон България КЧТ";

- ДЗЗД "Европа-2022", в което влизат: "ГБС - Инфраструктурно строителство" АД, "Главболгарстрой Интернешънъл" АД и "Обонато Билд" ЕООД;

- ДЗЗД "Строител АМ Европа", в което са: "Глобал Кънстръкшън" АД, Левантина, Инхениериа и Конструксион СЛ/LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L;

- ДЗЗД "Таргоман", с участници: "Автомагистрали - Черно море" АД и "ИСА 2000" ЕООД;

- ВДХ АД (ДЗЗД Хидро-Вод Строй, ВДХ АД и "Хидрострой" АД);

- ДЗЗД "Коридор Запад-Изток", в което са: "Джи Пи Груп" АД и "Инжстройинженеринг" ЕООД;

- ДЗЗД "АМ Европа 2021", в което е "Ер Кънстракшънс" ООД;

- "Трейс груп холд" АД;

- Обединение "Геокаропът 2021" ДЗЗД, с участници: "Геострой" АД, "Каро Трейдинг" ООД и "Пътстрой 92" АД;

- "Грома Холд" ЕООД.

Третият 16,5 км участък на автомагистралата ще преминава по изцяло ново трасе. Той ще започва при с. Храбърско - при 32-ри км, ще преминава по нов терен на север от Божурище, между селата Волуяк и Мрамор и ще се влива в Северната скоростна тангента при пътния възел със Софийския околовръстен път - при 48-ми км. Трасето ще бъде с габарит 27 м - две ленти за движение в посока и аварийна лента. В участъка ще има 10 големи съоръжения, от които 7 подлеза, включително подлез на ж.п. линията София - Драгоман, 2 моста и един виадукт. Ще бъдат изградени два пътни възела. Бъдещият п.в. "Костинброд" ще свързва АМ "Европа" с второкласния път София-Костинброд и с. Волуяк, а п.в. "Мрамор" ще осигурява връзка на с. Мрамор с Калотина, Софийския околовръстен път и Северната скоростна тангента. Ще бъдат изградени пътни връзки при п.в. "Храбърско", където автомагистралното трасе пресича първокласния път Сливница - София, както и при пресичането с общинския път SFО1400 в посока Костинброд.

Проектът е по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.

Направлението София - ГКПП "Калотина" е част от основната Транс-европейска транспортна мрежа. Участъкът е възлов за движението на транспортните потоци в посока запад - изток. Отсечката осъществява връзка с Tрансевропейски транспортен коридор "Ориент/Източно Средиземноморски". С решение на Министерски съвет от 27 декември 2018 г. част от трасето на пътя Калотина-София беше категоризирано като автомагистрала "Европа" /А-6/, с обща дължина 65,4 км. Тя включва трасето между Калотина и София с дължина 48,9 км и Северната скоростна тангента /16,5 км/.