Каритас Русе търси 16 младежи, които да се включат като млади обучители в проект "Приеми и промени", в който участват организации от 9 държави - Италия, България, Бразилия, Кабо Верде, Франция, Гърция, Италия, Португалия, Румъния, Испания.

Проектът, финансиран от Европейската комисия ще продължи три години, а основната му цел е да повиши осведомеността на младите хора на възраст между 11 и 30 години по отношение на различните форми на насилие и дискриминация, както и да насърчи тяхното участие в разпространението на приобщаваща и недискриминационна култура.

Кандидатите трябва да са на възраст между 18 и 26 години; да осъществяват активни социални дейности и/или доброволческа работа към местни младежки организации; да имат специфични интереси по темите, свързани с дискриминацията и насилието; да бъдат комуникативни и да участват активно в дейностите на проекта през трите години на изпълнение му и да владеят свободно английски език.

Избраните кандидати ще преминат курс на обучение и ще придобият умения и знания за разпространяване на култура на толерантност и приобщаване. Освен това, одобрените кандидати ще имат възможността да участват в обмяна на опит (посещения в Италия, Гърция и Румъния) с други млади обучители от различните държави-участници в проекта.

Срокът за кандидатстване е до 10 февруари като изпратите автобиография на английски език на office@caritas-ruse.bg.