Когато става дума за сърдечна операция, в обществото ни продължава да битува представата за тежка отворена хирургия с дълъг постоперативен период и още по-дълъг процес на възстановяване. Съвременната медицина не спира да търси методи и подходи, с които да намали както болничния и възстановителния период, така и процента усложнения и смъртност. С днешна дата може да се каже, че едни от най-съвременните методи в тази хирургична област, които са на път да превърнат сърдечната операция в рутинна процедура с минимален риск, от години се прилагат и у нас.

Д-р Асен Келчев завежда Отделението по Кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечносъдов център. Неговият екип въвежда за първи път в България метод за имплантиране на аортна клапа без разрязване на гръдната кост. За последните 5 г. над 90% от въпросните клапи в ръководеното от него отделение са сменени с т.нар. минималноинвазивен достъп. Това означава, че достъпът до сърцето се извършва през тесен прорез в мускулатурата, без да се нарушава целостта на скелетната система.

С единствената за страната 3D ендоскопска апаратура в отделението се извършва високоспециализирана сърдечна хирургия с такъв минимален разрез от 4 до 6 см, през който се осъществява имплантация или реконструкция на митрална и трикуспидална клапи, затварят се дефекти между предсърдията и се отстраняват сърдечни тумори. Рутинно се извършват протезиране на аортна клапа, а пластиката на митрална клапа е златен стандарт в отделението, като до момента са направени над 250 такива процедури.

Други 200 пациенти са се възползвали и от съвременната техника в хирургията на коронарните съдове на сърцето, при която рутинно вече се използват двете вътрегръдни артерии и артерия радиалис с оглед по-добрата дългосрочна прогноза.

снимка: Галин Гетов

Екипът на д-р Асен Келчев използва и специализирана апаратура за интервенционално лечение и на предсърдно мъждене (радиофреквентна или криоаблация) и устройство за изолиране на ухото на ляво предсърдие - при над 100 пациенти до момента.

Основната цел на отделението е превръщането му в съвременен кардиохирургичен център за лечение на клапни заболявания на сърцето. А високо квалифицираният екип и високотехнологичната апаратура спомагат за това.

Мисълта за сърдечна операция продължава да сковава от страх хората. До каква степен е оправдан този страх в контекста на съвременното развитие на кардиохирургията?

Развитието на съвременната медицинска помощ и въвеждането на редица нови технологии позволява кардиохирургичните интервенции да бъдат извършвани с предвидим риск по време на операция (периоперативен риск). В отделението по Кардиохирургия към Аджибадем Сити Клиник Сърдечносъдов център разполагаме с добре обучен екип от специалисти и съвременна високоспециалирана медицинска апаратура, благодарение на които извършваме всички видове кардиохирургични операции в максимално безопасна за пациентите среда, за което говорят нашите резултати.

Как се определя рискът в кардиохирургията?

Периоперативната смъртност се определя със специален калкулатор ( EuroScore ), който изследва и сумира всички възможни рискови фактори и така прогнозира резултата от интервенцията. Най-голяма тежест при определяне на периоперативната смъртност има функцията на сърдечния мускул преди операцията. Възрастта, наличието на бъбречна недостатъчност и предшестващи мозъчно-съдови инциденти са следващите по важност предиктори за неблагоприятен изход от операцията. Именно поради тази причина ранното предприемане на хирургично лечение скоро след поставяне на диагнозата е в основата на добрия изход от операцията. Отлагането й с години води до увреждане на цялото сърце и повишаване на риска по време на оперативната интервенция. Отличават се нискорискови сърдечни операции с периоперативна смъртност между 1 и 3%, умерено рискови с периоперативна смъртност между 3 и 5% и високо рискови - с над 5% смъртност.

Модерната кардиохирургия у нас достъпна ли е за пациенти по НЗОК?

Наличието на сравнително голям брой кардиохирургични отделения, в които се извършват тези интервенции в България, прави достъпа до този тип медицинска помощ сравнително лесен за разлика от Западна Европа, където понякога за оперативна интервенция се чака повече от 6 месеца.

С какви заболявания най-често идват пациентите при Вас?

Най-честата патология, с която пациентите идват при нас, е исхемична болест на сърцето, при която е нарушено кръвоснабдяването на сърдечния мускул поради стеснения на коронарните артерии. Другият тип заболявания, които често лекуваме оперативно, са болестите на аортната, митралната и трикуспидалната клапи. Увреждането им прогресира с възрастта и засяга близо 15% от хората над 75 години. Предразполагащи фактори за развитието на клапни заболявания са вродените заболявания на аортната клапа, ревматизма, хипертонията, както и увреждането на сърдечния мускул, водещо до разширение на лявата камера.

Клапните заболявания включват стеноза ( стеснение ), регургитация ( не добро затваряне ) или комбинация от двете. В зависимост от това какъв е типът увреда на клапата ние може да предприемем два типа лечение: да подменим клапата с изкуствена (механична или биологична) клапна протеза или да я реконструираме. Предимството на реконструктивната клапна хирургия е, че пациентът няма да приема доживотно медикаменти, разреждащи кръвта, което е особено важно при младите пациенти.

Къде е тънката граница между подмяната и "зашиването" на клапата? От какво зависи определянето на подхода?

Благодарение на оценка с 3D трансезофагеална ехокардиография ние се ориентираме за типа на клапната дисфункция и оперативно коригираме специфичния проблем.

При регургитация, когато клапата не се затваря добре, едно от решенията е клапната реконструкция (пластика), която възстановява нормалното затваряне на болната клапа. Големият брой пациенти, подходящи за тази интервенция, са с дегенеративна клапна болест и имат някакъв изразен дефект на митралната клапа, която обаче може да бъде оперативно съхранена при над 80% от тях и този процент в нашето отделение постоянно расте. Пластика на аортна клапа се прави изключително рядко, единствено при бикуспидната аортна клапа или когато има разширение на аортния корен. Специална хирургична техника ( нео-хорди ) при работа с митралната клапа прави възможно функционалното й възстановяване, без да е нужно да се изрязва каквато и да било част от нея.

Какво е байпас хирургия и какви по-различни процедури правите във Вашето отделение?

Аортокоронарният байпас е процедура, при която се осигурява алтернативно кръвообращение на сърцето чрез венозен или артериален съд, взет от друга част на тялото. Обикновено се използват лявата артерия мамария и няколко венозни присадки взети от долния крайник. В нашето отделение при пациенти под 70 години използваме повече от един артериален графт - става дума или за двете артерии мамарии или за артерия радиалис, като целта е да се удължи живота на байпасите и да се намали нуждата от последващи интервенции. Всеки пациент бива индивидуално оценен и получава най-добрата за него процедура.

Всяка интервенция ли може да бъде миниинвазивна?

Преценката дали да използваме минимално инвазивна или класическа кардиохирургия зависи от това каква процедура трябва да се извърши при всеки отделен пациент. Ако пациентът се нуждае oт комбинирана кардиохирургична интервенция, т.е. операция, при която трябва да се коригират две от клапите на сърцето и да се извърши аортокоронарен байпас, се използва класическият достъп с разделяне на цялата гръдна кост. При 98% от пациентите с изолирано засягане на аортната клапа ние използваме минимално инвазивен достъп. Два са видовете минимално инвазивен достъп за смяна на аортна клапа: 1. Парциална стернотомия (частично разрязване на гръдната кост), 2. Дясна миниторакотомия ( малък разрез във второ дясно междуребрие).

Изолирана смяна на аортна клапа може да бъде постигната при всички пациенти благодарение на набора инструменти и високоспециализирани устройства, включително и безшевни клапни протези, с които отделението разполага. По отношение на митралната клапа процентът на минимално инвазивни процедури постоянно нараства. Развиваме ендоскопска хирургия на митрална клапа, благодарение на 3D видео ендоскоп, като при тези операции хирургът извършва оперативната интервенция гледайки на екран (с 3D очила), което позволява много по-детайлен, обемен образ и прецизна хирургична работа. Индивидуалният подход включва и класически оперативен достъп при пациенти с комплексна митрална патология, като основна цел е запазването на собствената клапа на пациента.

По отношение на високорисковите пациенти. Благодарение на развитието на ендоваскуларните методи на лечение: поставяне на коронарни стентове или ендоваскуларно поставяне на клапни протези (TAVI) всеки пациент се преценява индивидуално, като се ръководим от основният принцип в медицината "Primum non nocere" (На първо място не вреди). Резултатите, които отделението по Кардиохирургия към Аджибадем Сити Клиник Сърдечносъдов център постига в последните години са благодарение на екипната работа и индивидуално подбраната процедура, осигуряваща оптимален хирургичен резултат при минимален.

За консултация с кардиолог или кардиохирург от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център, запишете час на 0700 13 127.

За повече информация посетете https://acibademcityclinic.bg/cardio/medicinski-deinosti/detaili/kardiohirurgiq

 

* съдържание на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център