Лудият танц на цените от началото на тази година, станала френетичен след избухването на войната в Украйна, докара зашеметяваща инфлация, която вече е 14,4%. Такова поскъпване не е имало от световната криза през 2008 г.

И тогава възниква въпросът как да спасим парите си от обезценяване. Единият вариант е да ги харчим. По възможност сега и веднага, защото отложеното потребление при висока инфлация ще ги обезцени. Например имате заделени 5000 лева и ако решите да пазарувате с тях да кажем за Коледа, те вече ще могат да купят стоки, които са стрували 4 400 лв. в началото на годината, защото според прогнозата на ЕК инфлацията у нас за тази година ще е 12%.

От харченето на парите възможно най-бързо обаче оставате без спестявания, а това надали може да се нарече удачно, ако се наложи да посрещнете непланирани разходи. Поради това стигаме до варианта, в който спестените пари да се инвестират.

Най-лесно това става чрез традиционни и познати от много години банкови депозити. Само че лихвите по тях вече са повече от символични - данните на БНБ показват, че средното ниво е 0.07% за 6-12 месечен и 0.25% за 1-2 годишен. И тогава въпросните 5000 лева за една година ще донесат доход между 5 и 40 лева, а за да напазарувате стоките, които са стрували 5000 лв. вече ще ви трябват 6000 лв. заради очакваната инфлация от 12%.

Ако това се наслага за години напред, сметките могат да излязат още по-притеснителни. Защото прогнозата на ЕК за догодина е инфлацията в България да е 5%. Тоест доходността по депозитите трябва да се вдигне поне 50 пъти, за да компенсира обезценката на парите от поскъпването. Което теоретично е възможно да се случи, но е ясно колко години ще отнеме, през което време парите ви ще се топят и губят стойност. А целта на инвестицията би трябвало е да умножава парите.

И да, има начин това да се случи. И да, не необходимо да сте финансов корифей, запознат с най-малките подробности от света на парите, за да се възползвате от такава възможност. Ако не сте сигурни какъв вариант да изберете, можете да потърсите инвестиционен съвет от експерт. Преди това е добре да спазите правилото, че е добре да има заделени три месечни заплати, за да може да посрещнете неочаквани разходи.

Останалите пари вече могат да бъдат инвестирани в продукти, които да носят по-висок потенциал за доходност. Тук има сравнително голям избор. Една от възможностите са акциите, защото високата инфлация означава и по-големи приходи, евентуално повишаване на печалбите им и на стойността на акциите. До, тук се изискват по-задълбочени познания, следене на пазарите и показателите на компаниите, подборът на компании от различни сектори на икономиката, внимателен подбор в кои от тях да се инвестира, защото един неудачен избор може да доведе до големи загуби.

А дали е възможно да се инвестира без всички тези задълбочени познания, да се използват малки суми, сами да решавате кога и колко да вложите, да не се плащат данъци върху доходността, но пък да разполагате със средствата си, до 10 дни, при заявяване.

Снимка: iStock by Getty Images

Вероятно изглежда твърде хубаво, за да е истина, но съществува в реалния живот и това е инвестицията във взаимни фондове от ЕС, която може да е еднократна или чрез месечни вноски. Тя е подходяща за хора, които не са професионални инвеститори, не са в състояние да отделят време за анализ. Взаимните фондове предлагат готов подбор на акции от компании или други финансови активи и се управляват от професионалисти срещу минимална такса.

А има и вариант, в който инвестицията да стане система за вас. Всъщност точно това предлагат от ОББ - систематичен инвестиционен план. Той е насочен към хора, които предпочитат да отделят по-малки суми, но редовно, за да постигнат определена цел.

Всеки сам определя сумата, която може да заделя месечно в в рамките условията на продукта, а за разкош сам си определя и дата за инвестиране. И не е нужно всеки път да се посещава офис, за да са попълват документи уточняват плащания, а натрупана сума може да се ползва след заявяване в клон на ОББ, а доходността не се губи.

Систематичният инвестиционен план присъства и в мобилното приложение ОББ Мобайл с ОББ Експертийз динамичен балансиран фонд в лева или евро. Само с няколко клика на телефона се дава възможност за избор на фонд, за промяна на месечната вноска, избраната дата на инвестиране, сметка от която се събират вноските.

ВАЖНО! Това е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Затова моля прегледайте Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите на фонда преди вземане на окончателно инвестиционно решение. . Може да намерите тези документи на български и на английски език на интернет страницата на "Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. - КЛОН" България - www.ubbam.bg, и на интернет страницата на дистрибутора ОББ - www.ubb.bg, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно време с клиенти. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми, предлагани от ОББ, са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите, в размер на 90% от стойността на всички съхранявани от ОББ финансови инструменти, но не повече от 40 000 лв., като компенсации се изплащат само в случаите, предвидени от закона. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди. Резюме на вашите права като инвеститор, е достъпно на следните хипервръзки, на български език: 11074.pdf (ubbam.bg) и на английски език: 11365.pdf (ubbam.bg). Информираме ви, че "Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В." Белгия може да вземе решение да прекрати предлагането на този фонд на територията на Република България.


Материалът е подготвен със съдействието на ОББ.