14 000 дръвчета бяха засадени в землището на Севлиево като част от кампанията "Засади дърво, създай бъдеще" на "Кроношпан България".

Залесяването обхвана площ от около 25 дка, а търсеният от природозащитниците ефект е възстановяването на засегнатата от болести борова гора, която е била създадена през 50-те години на миналия век на това място. Събитието беше организирано съвместно с ТП ДЛС "Росица" и "Идеал Стандарт".

Новозасадените фиданки са от вида "цер". Доказано устойчиви са на местния климат и отговарят на всички изисквания на сертификацията и европейската система за опазване на природата НАТУРА 2000.

Акцията по засаждането на дръвчетата беше предшествана от разчистване отпадъците от добива от заболяла гора. По този начин беше съхранен и предпазен оставащият в съседство дървостой.

снимки: Кроношпан България

След залесяването предстоят мерки по отглеждане, почистване, прекопаване и поддръжка на новия горски масив. Тези дейности ще се поемат в годините напред от ТП ДЛС "Росица"

Инициативата е продължение на традицията на "Кроношпан България" за активно участие в проекти, свързани с подобряване на околната среда, популяризирането на мерките по опазването на природата и устойчивото управление на ресурсите в страната.

Именно затова за производството на своите продукти дружеството използва от традиционно дребноразмерна дървесина, замествайки продуктите от масивна дървесина.

Така се предотвратява изсичането на старите гори в България и се оказва значителна подкрепа на горските стопани при устойчивото управление на горите и поддържането на доброто им здравословно състояние.

Кроношпан е първата компания в страната, която рециклира дървесни отпадъци, прилагайки метода на "Кръговата икономика", като по този начин спомага за опазването на околната среда чрез отговорното управление на отпадъците в страната.

Залесяването на тези 14 000 церови фиданки в землището на Севлиево е част от глобалната инициатива на фондация "Кроношпан" , която си поставя за цел да засади общо 1 000 000 дръвчета по цял свят през 2021 год.

 

* съдържание на Кроношпан България