На редовно заседание Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прие решение за образуване на производство за установяване на конфликт на интереси срещу Савина Савова - кмет на район "Възраждане" в столицата, и на нейната заместничка Татяна Димитрова.

Производствата са образувани след сезиране от медийна публикация във вестник "Труд" от 6 юли тази година, под заглавие "Общинари пилеят по гръцки острови пари за деца в риск". Съгласно ЗПКОНПИ, за сигнал се приема и публикация в медиите, която съдържа данни за корупция или конфликт на интереси за лица, заемащи висши публични длъжности, уточниха от Антикорупционната комисия.

И допълниха, че срещу Савова и Димитрова е започнала и проверка съобразно правомощията на КПКОНПИ по глава Девета от закона - "Противодействие на корупцията".

В статията на вестника се твърди, че общинари от район "Възраждане" си правят семинари в Гърция и Испания, както и по курортите в България с пари от бюджета на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Десетки командировки до островите Тасос и Корфу, както и до Барселона, били подписани от кмета. Освен в чужбина, те редовно ходели и до Албена, Банско, Хисаря, Боровец, Поморие, Несебър, Сандански, Трявна.

Според Савова обаче семинарите в България се организират от Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и имат почти задължителен характер. А за тези в чужбина тя отговаря пред изданието:

"Ами има такава практика. Комисията работи целогодишно с деца в риск. На територията на района има две училища, които са изцяло с деца от ромския етнос, така че, повярвайте, наистина работата е натоварена. Има и определен бюджет. Има такива случаи, в които има изнесени работни групи, срещи на обществени възпитатели на комисията. Този бюджет е даден, както за мероприятия с децата, така за обучение. Дори служители да са били командировани и да са взели участие в тези семинари и обучения, това по никакъв начин не е ощетило бюджета за работа с деца".

По повод твърденията, че общински служители са получавали ведомствени жилища, кметицата заявява, че всичко е направено по правилата.