На въпрос "Смятате ли да гласувате на местните избори на 29-ти октомври" 43,5% от анкетирани жители на София в проучване на Центъра за анализи и маркетинг са посочили "Ще гласувам и съм решил за кого".

14,7% заявяват -  "Ще гласувам, но не съм решил за кого", 18,6% - "Още не съм решил дали да гласувам", а 23,2% - "По-скоро няма да гласувам" и без отговор.

Изследването е направено между 19 и 23 октомври сред 804 пълнолетни граждани на София, а данните представи директорът на центъра Юлий Павлов.

Възложител и финансиране, както и реализация на изследването - Център за анализи и маркетинг. То е проведено в периода 19-23 октомври 2023 г. Обемът на извадката е 804 пълнолетни граждани на София, 1% от всички анкетирани съответства на 10 000 души. Методът на формиране на извадката е двустепенна гнездова извадка с вероятност пропорционална на размера на гнездата. Методът на регистрация на информацията е пряко стандартизирано интервю. Максимално допустим размер на стохастичната грешка при 50%-ни дялове, 95% гаранционна вероятност е ±3,5%.