Промени в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), с които гражданската конфискация става възможна, независимо от развитието на наказателния процес, излязоха днес в извънреден брой на Държавен вестник. С тях се дава възможност Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) да продължи проверките и делата си срещу лица, дори и прокуратурата да е прекратила наказателното производство, заради което се проверява произход на имущество, или съдът е постановил окончателна оправдателна присъда за престъпление. 

От това става ясно, че още на 28 декември президентът Румен Радев е подписал указа за обнародване на закона, въпреки критиките на правната гилдия и призивите на извънпарламентарната опозиция да наложи вето. Дори партията, която го издигна - БСП, обяви поправките за спорни и противоконституционни.

Неотдавна държавният глава върна други критикувани промени - в Наказателния кодекс - които предвиждат задържане на лица до 48 часа без уведомяване на близките им и на деца до 24 часа без информиране на родителите им.

Промените за конфискацията бяха приети само за дни от парламента, по предложение на ГЕРБ, след като на 7 декември 2018 г. Гражданската колегия на Върховния касационен съд излезе с тълкувателно решение, че прекратяването на наказателното производство е абсолютна процесуална пречка пред иска за отнемане на имуществото. То се отнася до отменения тази година и действал от 2012 г. Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ).

Измененията са само две. С първото в закона е записано: "Не съставляват законова пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобитото имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство или влизането в сила на присъда, с която подсъдимият е признат за невинен за престъпления, посочени в разпоредбата на чл. 108, ал. 1 от закона."

Регламентира се и че това правило важи и за неприключилите проверки и производства пред съда по отменения ЗОПДНПИ.

След произнасянето на тълкувателното решение няколко дела бяха прекратени от съдилищата, тъй като наказателните производства срещу хората, чието имущество държавата иска да отнеме, са или прекратени, или завършили с оправдателна присъда.

Най-емблематичният случай е с бившия депутат от ДПС Христо Бисеров от когото антикорупционната комисия иска да отнеме имущество за близо 2 млн. лв. Позовавайки се на тълкувателното решение, Софийският градски съд прекрати делото за конфискация. Определението му обаче не е окончателно и беше обжалвано от комисията. Справка в деловодната система на Софийския апелативен съд показва, че по жалбата още не е образувано дело, а когато той се произнесе, вече ще е влязла в сила новата разпоредба в закона, която обявява, че оправдателната присъда не е процесуална пречка пред иска за отнемане на имуществото, съобщи правният сайт "Лекс".

Промените в ЗПКОНПИ, които излязоха днес в Държавен вестник, са само първата част от готвените изменения в този закон по-малко от година след приемането му. Вторият пакет с изменения вече беше внесен от председателя на правната комисия в парламента Данаил Кирилов и колегата му от ДПС Хамид Хамид. В него се предлага Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество да бави внасянето на иск за конфискация два пъти по-дълго - не 3, а 6 месеца, след последния запор. Освен това се предвижда, че служители на КПКОНПИ ще могат да призовават граждани "в служебните помещения за изпълнение на определените им с този закон правомощия". Как ще става това, ще се уреди с правилник. Надлежно призованият, който не се яви "на определеното място и време без уважителни причини", ще се наказва с глоба и ще се довежда принудително, не само ако явяването му е задължително, но и ако в КПКОНПИ "намерят, че то е необходимо".