Със 116 гласа "за", 6 "против" и 25 "въздържал се", парламентът одобри на първо четене предложените от управляващите промени в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Вносител е председателят на правната комисия Данаил Кирилов (ГЕРБ).

С промените беше прието при прекратено наказателно производство да няма законова пречка за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата.

Поправките са реакция на Народното събрание след тълкувателното решение на Върховния касационен съд (ВКС), в което се постановява, че прекратяването на наказателното дело е абсолютна пречка за внасяне на иск за гражданска конфискация.

Решението има силата на закон и след него Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) трябва да оттегли от съдилищата в страната исковете за отнемане на незаконно придобито имущество. Това, по данни на председателя й Пламен Георгиев, засяга 19 производства за близо 22 млн. лeва. На основание на тълкувателното решение вече е прекратено едно производство и комисията има около 300 висящи съдебни производства, е посочил при обсъждането в правна комисия Георгиев.

Целта на предложените промени е обезпечаване на ефективната работа на КПКОНПИ, а упражняването на правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество е самостоятелно производство, необвързано от развитието на наказателния процес.

Със законопроекта се прецизират и разпоредбите относно сроковете за извършване на предварителната проверка във фазата на производството по гражданска конфискация. Предлага се неспазването на инструктивните срокове да не е основание за прекратяване на гражданското производство.

Урежда се действието на закона по отношение на неприключилите проверки и производства пред съда по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отменен) и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. По този начин се цели в пълна степен защитата на държавния интерес и обезпечаване на ефективността на гражданската конфискация, пише в мотивите си вносителят.

Категорично в подкрепа на предложенията на ГЕРБ се обяви ДПС, защото, по думите на Хамид Хамид, тълкувателното решение на съда е стигнало твърде далеч, нарушава се Конституцията и разделението на властите.

"ВКС променя закона на 180 градуса с тълкувателно решение", отбеляза той и сравни ситуацията с вече започнал футболен мач, чиито правила се променят в движение.

"Мач, благодарение на който, България получи най-добрият доклад от ЕК от много години насам", подчерта депутатът.

Той обърна внимание, че сега вносителят предлага да се възстановят правилата и мачът да продължи по същите правила, по които е започнал.

"Няма как, когато има пълен консенсус в НС в държавата да се борим с корупцията, някой да излиза срещу народа си, правителството си, парламента си и да променя правилата", категоричен бе Хамид.

Той съобщи, че ДПС ще предложи сроковете за проверка и за внасяне на иск да се увеличат двойно.