Да няма съдебна ваканция през 2020 г.,реши на първо четене парламентът. Депутатите гласуваха внесените от ГЕРБ промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение през лятото.

"За" бяха 123 депутати, "против"- девет, въздържаха се 46 народни представители.

С текстовете изрично се предвижда сроковете по Закона за обществените поръчки и концесионните договори да не спират.

С изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на длъжника се гарантира несеквестируем доход, не по-малък от минималната работна заплата, за да му бъде осигурен минимален стандарт на живот

Изрично се предвижда сроковете по Закона за обществените поръчки и концесионните договори да не спират.

С измененията се обособяват и делата, които ще могат да се разглеждат по време на извънредното положение както са изброени в решението на Съдийската колегия на ВСС.

С изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на длъжника се гарантира несеквестируем доход, не по-малък от минималната работна заплата, за да му бъде осигурен минимален стандарт на живот.

Предлага се до отмяна на извънредното положение да не се прилагат договорните последици от забавено плащане на задължения на частноправни субекти по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от банки и финансови институции, когато вземанията са придобити от други банки или финансови институции, и по договори за лизинг, както и да не се прилагат предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

От БСП възразиха, че предлаганото сега удължаване се отнася само до кредити и свързаните с тях банкови институции и не засяга забавяне при плащане на битови сметки, например. Не става дума за популизъм, а за ефективността на мярката хората да си стоят по домовете, коментира Крум Зарков. Той прогнозира, че законът ще бъде още допълнително изменян.

Предвижда се и да бъде удължен срокът за подаване на имуществени декларации на магистратите и лицата, заемащи висши длъжности. Удължаването да бъде с един месец до края на извънредното положение.

Държавните и местните органи, включително институциите, не спират работа за срока на извънредното положение, а реорганизират дейността си в съответствие с приетите противоепидемични мерки.

Правосъдният министър Данаил Кирилов подчерта, че дебатът обещава възможност да се стигне до по-добри решения. Проблемът на проекта е, посочи той, че има много внушения и опасения на лица и субекти, които са засегнати от потенциалната опасност да влошат правното си положение, някои имуществени отношения. Твърдя, че законът, приет преди две седмици, решава същността на правната материя, смята министърът. Първият /старият/ вариант, според него, за сроковете е по-правилен.