Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предложи на Министерството на здравеопазването да се приемат спешни промени в нормативната уредба за лечението на деца. Това съобщиха от пресцентъра на НЗОК.

"Изпълнявайки поетите ангажименти към Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания" на среща, състояла се на 26 юни 2019 г. в Националната здравноосигурителна, на 3 юли 2019 г. управителят на институцията - д-р Дечо Дечев, изпрати писмо до министъра на здравеопазването с предложения за спешни промени.

Необходимостта от тях беше идентифицирана и на последваща среща на 1 юли 2019 г. в НЗОК с представители на Министерството на здравеопазването и онкохематолози от Университетската болница "Царица Йоанна - ИСУЛ", съобщават от НЗОК.

Новите идеи са насочени към това да се облекчи процедурата за подаване на заявленията. Предвижда се възможност заявителят, със съгласието на законния му представител, да упълномощава лечебното заведение за болнична помощ да подава в НЗОК заявление от негово име, като го окомплектова с изискуемата документация.

"По този начин ще се съкрати срокът за разглеждане на заявленията. Предстои промяна и в други клаузи и текстове, за да се облекчат родителите и да се съкрати пътят на пациента. Обхванати са всички аспекти на проблемите, обсъдени на двете срещи", казват още от Касата.