Народното събрание прие текстове, с които по преценка на кметовете на общините и при доказана необходимост безработните лица, които са регистрирани в "Бюрата по труда", ще могат да полагат обществено полезен труд, свързан с дезинфекция при спазване на санитарно-хигиенните норми.

Това решиха депутатите с приетите на второ четене текстове от Закона за мерките и действията по време на извънредна ситуация, обявена с решение на Народното събрание на 13 март тази година във връзка с разпространението на коронавируса.

Депутатите решиха по време на извънредното положение да отпадне изискването получаването на семейни помощи да се обвързва с редовното посещаване на детето в детската градина или училище. В приетия текст се посочва, че изискванията за получаване на месечни социални помощи по чл. 2 ал.4 от Закона за социалното подпомагане, не се прилагат.

Срокът на всички месечни семейни помощи, отпуснати на основание чл.7 и чл.8 от Закона за семейните помощи, който изтича от 1 февруари 2020 г. до отмяна на извънредното положение, се удължава служебно до края на месеца, в който е отменено извънредното положение.

Служебно със срок от един месец след отмяната на извънредното положение се удължават сроковете за валидност на издадените заповеди за настаняване в услуги от резидентен тип, които изтичат в периода от 1-ви март до отмяната на извънредното положение.

Народното събрание реши по време на извънредното положение, както и до три месеца след неговата отмяна, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане /АСП/, както и кметовете на общините да нямат право да намаляват или затварят социални услуги поради липса на потребители, с изключение на специализираните институции за деца.