Видео как джипове преминават многократно за забавление през река Велека предизвика гняв сред потребителите в социалните мрежи, а РИОСВ-Бургас започна спешна проверка.

Кадрите как нагли шофьори преминават с висока скорост през реката бяха публикувани от Владимир Димитров от сдружение „Зелена Странджа“. С него той поставя тема за дискусия: Одобрявате ли това, което виждате?

„Всеки има своите разбирания за отдих и развлечение, но редно ли е те да бъдат за сметка на комфорта на останалите и да са свързани с трудно поправими щети за околната среда?“, пита Димитров. Мястото е река Велека в района на Тракийски лагер, а датата - 22.08.2020 г. Районът е част от природен парк и тук влизането с автомобили става след специално разрешение. Участниците в това забавление са рязали дърва, палили са огън. На мястото има и изгорена за забавление стара кола. Ако не бъде отстранена, ще бъде подаден сигнал до институциите, добавя Димитров.

РИОСВ – Бургас организира незабавно проверка, съобщиха от инспекцията. Местността, в която е заснет клипът, попада в територия със защита по закона за защитените територии. Намира се в границите на природен парк „Странджа“, както и по Закона за биологичното разнообразие, тъй като попада и в две защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, по Директивата за местообитанията и по Директивата за птиците.