Българският патриарх, в отличие от останалите митрополити от Светия синод на БПЦ, които носят енголпие и кръст, носи на гърдите си три отличия за патриаршеското достойнство - св. Кръст, и два енголпиона - с Христос Вседържител и с Пресвета Богородица, съобщиха от Българската патриаршия, цитирана от БТА.

Всеки вярващ, когато застане в църква пред светия олтар, вижда на иконостасната стена от едната страна образа на Господ Иисус Христос, от другата - на Пресвета Богородица, а над Царските двери - спасителното Разпятие.

Като предстоятел на поместна православна църква, патриархът е този, който постоянно предстои пред Бога за поверения му народ. Затова и само църковните предстоятели носят три отличия - две енголпия и нагръден кръст.

Веднага след направения избор новоизбраният ни патриарх, като архиерей, сам си слага енголпието с образа на Христос и св. Кръст, но в момента на интронизацията тържествено му се слага третото отличие - енголпието с лика на Пресвета Богородица (панагия). Предстоятелят носи трите инсигнии заедно само, когато възглавява богослужебно чинопоследование. Извън литургичните богослужби е само с едно от тях.

Снимка: БПЦ/БТА

Енголпията за интронизацията на новоизбрания днес български патриарх са същите, които са връчени на българския патриарх Кирил, който е първият ни патриарх след възстановяването на Българската патриаршия през 1953 г. Те са били изработени от златар, арменец от Пловдив.

Зелената патриаршеска мантия

Тя символизира всичко, което и една архиерейска мантия: едемските реки Тигър и Ефрат в рая, които символно са извезани по гърба на мантията. Като пастирско наметало, тя напомня, че ролята на архиерея е да води паството си към Царството Божие.

Защо е зелена? За да се отличава от червените мантии на Константинополските патриарси подарявани им от Византийските императори. Зелени са били мантиите и на Преславските ни предстоятели, традицията се е съхранила и при преместването на престола в Дръстър, Сердика, Преспа и Охрид. В зелен цвят на мантията си е бил българският Охридски архиепископ, за когото е известно още, че се е и подписвал със зелено мастило, в отличие от Вселенския патриарх, който се подписва с червено мастило.

Снимка: БПЦ/БТА

Българската зелена патриаршеска мантия е символ на автокефалния статут на Българската църква. Така се знае, че още от ХІ век мантията на Българския архиепископ в Охрид е зелена. А влиянието на БПЦ сред славяните е оказало такава роля, че предстоятелите на всички славяноезични църкви носят зелени мантии - Сръбска, Руска, Полска и Чешка църква, включително и Грузинската. Така зеленото става символ на патриаршеското достойнство в славяноезичните църкви.

В деня на интронизацията, новоизбраният български патриарх ще бъде и със зелен епатрихил и омофор.

Бялата епанокалимавка

Тя символизира не само духовната чистота на личността, а най-вече чистотата на православната вяра и нейната непорочност, за които предстоятелят трябва да съблюдава и които да провокират у него стремеж към лична чистота и благочестие на повереното му паство.

Традицията на бялото покривало на главата идва от исихазма. Такова бяло було е подарено на патриарх Евтимий Търновски при ръкоположението му от Константинополския патриарх св. Калист в константинополската "Св. София".

Бялата епанокалимавка става традиционна сред славяноезичните църкви.

При българските предстоятели от ново време, тя е въведена от блаженейшия екзарх Стефан.

Патриаршеският жезъл

Патриаршеският жезъл не е различен от епископския. Молитвата при връчването му е идентична с тази при епископската хиротония и напомня за жезъла на Аарон, който се е съхранявал в Ковчега на завета.

Снимка: БПЦ/БТА

Жезълът, който ще бъде връчен на новоизбрания български патриарх, е жезълът на българския патриарх Кирил - първият след възстановяването на Българската патриаршия през 1953 г.