Поредна организация се обяви в подкрепа на готвените изменения и допълнения на Закона за отпадъците. От Сдружение за екологично развитие на България (СЕРБ) са категорични, че те трябва да бъдат приети и въведени по най-бързия начин, защото са гаранция за по-чист въздух и намален риск от болести.

Проектът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, който ще се обсъжда този четвъртък в Комисията по околна среда в парламента, предвижда да се въведат екотакси за вносителите и производителите на дрехи, домашен текстил и обувки. Със събраните средства ще се изгради изключително необходимата система за събиране и рециклиране на отпадъци от текстил, като гражданите ще могат да предават в пунктовете за събиране на отпадъци ненужните си дрехи срещу заплащане, казват от Сдружение за екологично развитие на България (СЕРБ).

Те алармират, че в България годишно се "произвеждат" 170 000 тона текстилни отпадъци от стари дрехи и обувки. Огромна част от "текстилния боклук" обаче - цели 65 000 тона, буквално се изпаряват във въздуха, защото се изгарят незаконно! Откъдето отиват директно в белите ни дробове, дразнят очите и носовете ни, и ни докарват тежки алергии и куп още по-опасни болести. Това се случва, тъй като голяма част от облеклата и обувките се произвеждат от изкуствени материи, чието унищожаване в пламъците води до отделяне на множество канцерогенни вещества. Те, заедно с димящите печки и по-масовото използване на коли през зимния сезон, тровят както въздуха и природата, така и човешкия организъм.

Експертите от СЕРБ смятат, че чакащите своя дневен ред в парламента изменения и допълнения на Закона за управление на отпадъците, свързани с прилагане на принципа за разширена отговорност на производителите на текстил и обувки, са огромна крачка към реално поемане на отговорност за екологията, живота и здравето на българите.

"В нормалните държави този проблем отдавна е решен, а ние още не сме изпълнили евродирективите. Фирмите, които произвеждат или внасят текстил и обувки, отговарят за разделното събиране, съхраняване и оползотворяване или обезвреждане на произведените/внесени от тях отпадъци. Правило е тези, които произвеждат боклук, да заплащат продуктова такса, за да бъдат изградени цялостни системи за управление на текстилни отпадъци. Това е логично и справедливо. И е в полза на всички. Най-вече - на природата и на хората и тяхното здраве", категорични са експертите, които се надяват дребните политически боричкания и бизнес интереси да не надделеят над общественото благо.

От въвеждането на екотакса за производителите на текстил и обувки има много ползи, заявяват експертите. Една от тях е, че със събраните суми ще се изкупуват домашните текстилни отпадъци, които в момента, поради липса на средства и изградена система за оползотворяване, хората в момента горят в печките си.

СЕРБ разкриват още, че след рециклирането над 90% от текстила може да се ползва отново за производство на други изделия, а индустрията ще намали разходитеси, ако използва рециклирани материали. И прилагат примери: текстилните отпадъци, когато са остатъци или странични продукти от текстилната и памучната промишленост, се използват в автомобилостроенето, обзавеждането, домашното обзавеждане, производство на матраци, хартиената, химическата промишленост и други.