В България годишно се "произвеждат" 170 000 тона текстилни отпадъци. Това означава, че всяка година ни залива буквално планина от боклук, съставен само от стари дрехи и обувки. Може би за мнозина тези факти не изглеждат толкова тревожни. Но истината е, че те засягат всеки.

Статистиката показва, че всяка година на сметищата се депонират 55 000 тона текстилни отпадъци, други 50 000 тона се рециклират. Ще кажете - дотук добре. Да, ама не. Защото едни 65 000 тона текстил, буквално всяка година се изпаряват във въздуха. Ние охотно ги вдишваме с белите си дробове - с всички вредни химически изпарения и отровни газове, които се отделят при изгарянето им. Защото всяка година през зимния период в бедните квартали стари дрехи и обувки се ползват и за отопление по същия начин, както и старите автомобилни гуми. С всички последствия за белите дробове и здравето на онези, които вдишват задушливата миризма. Тъй като голяма част от облеклата и обувките се произвеждат от изкуствени материи, тяхното унищожаване в пламъците води до отделяне и на множество канцерогенни вещества.

Разликата е в миризмата - остър дъх на горяща хартия, на пера, на горен рог са само част от миризмата, която придружава отоплението със стари дрехи и обувки. Горенето на различните влакна, от които са съставени, е придружено с множество вредни за здравето вещества, особено при синтетичните материи.

Планина от стари дрехи

В момента масовото рециклиране на тези отпадъци е почти невъзможно по две причини. Липсват мощности, където те да се преработват отново, а липсва и интерес от страна на гражданите да ги предават за вторични суровини.

От своя страна България не изпълнява задължението си към Европейския съюз да намали депонираните отпадъци. Рециклирането на текстил, например, е част от програмата на Столична община за намаляване на вредните емисии във въздуха и от тази година са поставени контейнери за стари дрехи, като само за няколко месеца са събрани над 4 тона. Те могат да се преработват в столичния завод за отпадъци. Контейнери за текстилни отпадъци има и в Бургас.

Как може да се реши проблемът

Проблемът с безразборното изхвърляне на стари дрехи и особено с тяхното горене през зимата може да се реши като се въведат екотакси при вноса и производството на дрехи, домашен текстил и обувки. Със събраната сума би могла да се изгради система за събиране и рециклиране на отпадъци от текстил, като гражданите ще могат да предават в пунктовете за събиране на отпадъци ненужните си дрехи.

След рециклирането над 90% от текстилът може да се ползва отново за производство на текстилни изделия.

Освен това индустрията ще може да намали разходите си, ако използва рециклирани материали за производство.

В нормалните държави този проблем е отдавна решен. Фирмите, които произвеждат или внасят текстил и обувки отговарят за разделното събиране, съхраняване и оползотворяване или обезвреждане на произведените/внесени от тях отпадъци. Това е логично и справедливо. Правило е тези, които произвеждат боклук, да заплащат продуктова такса, за да бъдат изградени цялостни системи за управление на текстилни отпадъци. Накратко, за да решим проблема, необходимо е и у нас да се създаде организация и структура за събиране и рециклиране на текстилните отпадъци. И тук решенията на проблема отново опират до политиците.

Ще дишаме ли по-чист въздух - на ход са политиците

Ще се реши ли проблемът с горенето на текстилни продукти зависи от решенията на българския парламент. В комисията по Околна среда в Народното събрание предстои да бъдат внесени поправки в Закона за управление на отпадъците, чрез който се въвежда възможност за прилагане на принципа на отговорност на производителите на текстил и обувки.

Това означава, че производителите и вносителите на дрехи и обувки ще трябва да поемат отговорност за продуктите дори и в края на жизнения им цикъл - практика, отдавна утвърдена в страните на ЕС. Влизането на тези поправки на Закона за отпадъците в сила гарантира до 90 % намаляване на изхвърляния по сметищата отпадък от текстил, ще спре изгарянето на текстилни отпадъци, които силно замърсяват въздуха. Рециклирането на текстилните отпадъци е още една задължителна стъпка към по-чиста околна среда и още един критерии, който България ще изпълни от ангажиментите си към Европейския съюз.