В банковата сметка с титуляр Министерство на здравеопазването (МЗ) за набиране на средства от дарения и помощи за подпомагане на финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 в страната към 31 юли 2020 г. са постъпили 5 310 966 лв. Това се посочва в отчет на МЗ, публикуван днес на интернет страницата на институцията, в който се предоставя информация за изразходваните от МЗ средства за борба с COVID-19 в периода 1 януари-31 юли 2020.

От постъпилите дарения 1 339 115 лв. са били с изрична воля на дарителя и са били предоставени на болници и на Националния център за заразни и паразитни болести. От средствата, постъпили без изрична воля на дарител - 3 605 115 лв., по бюджетната сметка на МЗ са били преведени 1 500 000 лв. за доставка на 20 633 защитни облекла за многократна употреба по договор с "Бул Био НЦЗПБ" ЕООД. Усвоените средства са 1 499 998 лв.

Остатъкът от постъпилите по дарителската сметка средства към 31 юли е бил 2 471 850 лв., включително 430 258 лв. от DMS кампания в подкрепа на българските медици, работещи в условията на COVID-19.