Министерството на здравеопазването и Регионалната здравна инспекция в Сливен ще обжалват на следваща инстанция решението на Административния съд в Сливен по жалбата на Венелина и Евгений Янакиеви за установяване на дискриминация създадена от недопускането на тяхното дете Николай Янакиев до детска градина поради липса на задължителните за възрастта му имунизации съгласно Имунизационния календар на страната.

Сливенският административен съд разреши на неваксинирано дете да ходи на детска градина. Съдебното решение е по казус с едно от децата на отец Евгений Янакиев, известен с позицията си срещу ваксините. Той има 9 деца, като последните две не са ваксинирани. Неотдавна свещеникът заведе дело срещу РЗИ за дискриминация и сега го спечели.

Министерство на здравеопазването и РЗИ-Сливен са ответна страна в производствата пред Комисията за защита от дискриминация и Административния съд в Сливен.

Министерството на здравеопазването ще извърши подробен анализ на мотивите на съда и ще обжалва решението в законоустановения срок от 14 дни, след като същото бъде връчено на ведомството.

Припомняме, че свещеникът е предприел решение да не ваксинира децата си, след като едно от тях след поставянето на ваксина от морбили било изпаднало в ужасно състояние, по думите му. Според него детето на негов братовчед отново след ваксина се разболяло от левкимия и починало.

"То ходи само един ден на градина и се оказа, че в групата има друго дете, чиято майка работи в РЗИ. Тя е подала сигнал и моето дете беше спряно от детското заведение", каза отецът.

Според доц. Атанас Мангъров от Детската клиника в Инфекциозна болница - София, съдът в Сливен е подходил от формална гледна точка и най-вероятно е прав юридически. От медицинска гледна точка обаче, това решение не е правилно.

Неговите притесненията са, че подобен прецедент може да се превърне в практика, предвид антиваксиналните настроения сред част от родителите.

Тази година СЗО постави антиваксърските движения сред 10-те най-големи опасности за здравето на хората.