Министерството на образованието и науката ще препоръча няколко типови критерия, които да помогнат на училищата при подбора на учениците за летните пътувания, финансирани от държавния бюджет.

Критериите за набиране на учениците могат да бъдат например продължителност на обучението от дистанция, представяне на ученика в учебния процес, социален и/или здравен статус. Тези индикативни групи критерии ще бъдат включени в национална програма "Отново заедно" по предложение на социалните партньори, съобщиха от МОН.

Новата програма "Отново заедно", анонсираната от държавата в лицето на туристическото министерство, предвижда безплатни лагери за 30 000 ученици това лято и е публикувана за обществено обсъждане до 15 юни т.г.

Програмата е публикувана за обществено обсъждане до 15 юни т.г. 

Липсата на конкретни критерии за подбор на учениците предизвика притеснения сред училищните ръководства.

"Предвидените по "Отново заедно" 500 лева за 6 дни са много добър пакет за туристическа дейност. Негативното в програмата е, че трябва много бързо да се реализира организацията, неяснотата по естеството на критериите и опасността да има дискриминация при прилагането им", коментира преди дни Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в просветата.

Друг проблем се оказа и заплащането на учителите, които ще придружават децата при тези летни лагери. Затова на заседание днес на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в средното образование социалните партньори са поискали да бъде регламентирано и допълнително възнаграждение за ръководителите на ученическите групи в рамките на "Отново заедно". 

Проблемът обаче не може да бъде решен бързо.

"Високо ценим труда на педагозите и отчитаме тяхното натоварване по време на тези пътувания. Заплащането в такива случаи обаче е системен, недобре регламентиран проблем, който стои от години и не може да бъде решен в рамките на конкретната национална програма", е обяснил служебният министър на образованието и науката Николай Денков.

Ето защо в това отношение "Отново заедно" ще се реализира по досегашния ред.

Министърът е предложил да се работи паралелно по евентуалната промяна в регламента за възнагражденията при ученически пътувания и по реализацията на новата национална програма, без двата въпроса да се поставят в зависимост един от друг.

Според социалните партньори заплащането на ръководителите на групи трябва да се уточни в договорите между директорите на училища и туроператорите, които ще организират пътуванията.

"МОН не може да се меси във взаимоотношенията между тези два самостоятелни правни субекта", е казал министър Денков.

За "Отново заедно" са заделени 15 млн. лв. от държавния бюджет, които ще стигнат за шестдневна почивка на 30 000 ученици и придружаващи ги педагогически специалисти. Целта на новата национална програма е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, да помогне за обогатяване на тяхната култура, да стимулира работата им в екип, да създаде условия за увеличаване на физическата им активност. Всичко това е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през следващата учебна година, отбелязват от МОН.