Експертите от Комисията за финансов надзор (КФН) приключиха работата си по изграждане на алтернативи на предишния модел на системата "Бонус-малус" в застраховката "Гражданска отговорност", съобщиха от КФН.

Предложенията са изготвени на база изчисления за бъдещото влияние на системата както върху гражданите и юридическите лица, така и върху застрахователите. Включени са показатели за устойчивост и ефективност на системата, като всичко това е на база на коментарите на обществото от представения през 2018 г. модел.

Работната група на КФН и разработените от нея предложения са реализирани под ръководство на новия председател на Комисията - Бойко Атанасов и на новия заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор" - Илиана Христова. Фокусът на системата "Бонус-малус" е върху ефективност на модела, приложимост към реалните условия в България и към стимулиране на отговорно поведение на пътя чрез даване на бонуси по отношение на цената на застраховка "Гражданска отговорност" на добросъвестните водачи и собственици на автомобили, пише в съобщението.

Системата включва и увеличаване на премията по "Гражданска отговорност", тоест начисляване на малус за рисковите водачи на пътя, които извършват пътни нарушения. Целта на системата "Бонус-малус" е да коригира в дългосрочен план поведението на участниците на пътя, като това ще подобри пътната безопасност, а оттам ще доведе до намаляване на броя на смъртните случаи и телесните наранявания. Системата "Бонус-малус" поставя акцент върху пряката връзка между поведението на пътя и риска. Това ще е стимул за добросъвестните водачи, на които ще се намали застрахователната премия по застраховка "Гражданска отговорност", а рисковите водачи ще заплащат по-висока застрахователна премия, поради рисковото им поведение.

Проектът на наредба по чл. 490, ал. 5 от Кодекса за застраховането и решението за финален модел на системата "Бонус-малус" се взима от три институции: Комисията за финансов надзор, Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и след становище от Гаранционния фонд. Новосъздадената Държавна агенция за пътна безопасност беше официално поканена от КФН да стане част от обсъждането на предложенията.

Ръководството на КФН има за цел да предложи финалния вариант за обсъждане пред граждани, юридически лица, правителствени и неправителствени организации, застрахователи и Асоциацията на българските застрахователи, медии и други до края на лятото на 2019 г.