Върху темата "Смисълът на благодеянието" от откъса на творбата на Йордан Йовков "Песента на колелетата" разсъждаваха зрелостниците на днешния държавен зрелостен изпит по български език и литература. Те писаха аргументативен текст, като избираха между есе и интерпретативно съчинение.

От зрелостниците се очаква да са демонстрирали способност да разбират и тълкуват поставената тема, да формулират и аргументират теза, както и да са показали висока езикова култура.

Преди това изпитът включваше 30 затворени въпроса, с по четири възможни отговора и 10 въпроса, които изискваха свободни отговори. Изпитът продължи 4 часа, а за учениците със специални образователни потребности - 6 часа.

Близо 3500 от записаните зрелостници не са се явили на задължителната матура по български език и литература (БЕЛ). В залите на 750 училища в страната влязоха близо 46 хиляди ученици.  

Един зрелостник в Ямбол, един - в Самоков и друг - в Пазарджик, са били отстранени заради ползване на мобилни устройства.

В София трима зрелостници са се явили без документи за самоличност, но след допълнителна проверка са били допуснати до изпита.

Осем карантинирани зрелостници от различни градове на страната са имали възможност да положат изпита. Само двама болни от COVID-19 ще трябва да се явят на матура по български език и литература на 26 август т.г.

За първи път беше организирано видеонаблюдение във всички регионални управления на образованието, а не само в МОН, информират от образователното министерство.

Верните отговори от матурата може да видите тук >>

Йовков най-често се пада на матурата по БЕЛ

Статистиката сочи, че на последната 41-ва задача от матурата по български и литература зрелостниците пишат най-често есе или интерпретативно съчинение по разкази на Йордан Йовков.

Авторът и "Шибил" се падат още при първото провеждане на изпита през 2007-а, а след това и още пет пъти на редовната майска или поправителната септемврийска сесия.

За последно на поправителната сесия през есента на 2018 г. зрелостниците писаха по Йовковия разказ "Серафим". Останалите произведения на автора, които са се падали, са "Шибил", "Индже" и "Албена".

След Йовков най-често есета и съчинения се пишат по произведения на Иван Вазов. Интересното е, че през учебната 2009/2010 г. и 2011/2012 Патриарха на българската литература се пада на редовна и поправителна сесия.

В последните две години обаче се падна Елин Пелин. През лятото на 2019 г. учениците разсъждаваха по разказа "Косачи", а миналата година писаха на тема "Човекът и неговите съмнения" по разказа "Чорба от грехове на отец Никодим".

От всички автори, които се изучават по литература в 11-и и 12-и клас и влизат в материала за матурата, има шестима, които все още не са се падали. Това са Димитър Димов с неговия "Тютюн", Димитър Талев с "Железният светилник", Гео Милев със "Септември", Елисавета Багряна със "Стихии", "Потомка", "Кукувица", "Вечната", Алеко Константинов с "Бай Ганьо" и "Разни хора, разни идеали", Димчо Дебелянов, в чието творчество влизат "Спи градът", "Тиха победа", "Черна песен", "Да се завърнеш", "Помниш ли, помниш ли...", "Миг", "Сиротна песен", "Един убит".

Какво трябва да знаем за матурите

Всички 5000 зали, в които се провеждат матурите тази година, ще бъдат следени с камери. Заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова каза, че е изградено видеонаблюдение, което е в реално време, от център в Министерството на образованието и науката. За първи път във всички регионални управления по образованието също има такива центрове.

През тази година зрелостниците се допускат до изпит и срещу служебна бележка в електронен формат - на телефон. Документът за самоличност /лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС/ обаче е задължително да бъде представен в оригинал.

Зрелостниците могат да ползват химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума. Изисква се всеки от тях да има защитна маска за носа и устата, също и прозрачен плик, в който да постави личните си вещи, а по желание може да е и със защитни ръкавици. Може да носи и лични средства за дезинфекция.

Всички държавни зрелостни изпити в 12-и клас продължават по четири астрономически часа. Задължителната матура по български език и литература е разделена на три модула: първи с 30 затворени въпроса, с по четири възможни отговора, втори с 10 въпроса, които изискват свободни отговори, и трети, при който се очаква създаване на есе или интерпретативно съчинение по зададена тема върху изучавано литературно произведение.

Задължителният втори държавен зрелостен изпит, който е на 21 май, е разделен на два, съответно на три модула в зависимост от предмета.

Зрелостникът може да излезе от изпитната зала след приключване на работата върху съответния модул и запечатването на попълнените листове в плик, когато модулът е с продължителност 60 или 90 минути. Когато модулът продължава 120 или 150 минути, може да се излиза от залата след изтичане на първите 90 минути.

Окончателното напускане на залата и сградата може да става не по-рано от 60 минути след началото на първия модул, както и по всяко време след това след предаване на запечатаната изпитна работа. Зрелостник, започнал да работи по третия модул на матурата по български език и литература, може да напусне окончателно залата и сградата 90 минути след началото на модула. Връщане в сградата до края на изпитния ден не се допуска.

Максималният брой точки от всички изпитни модули е 100. За оценка "среден (3)" са необходими 23 точки. "Отличен (6)" получават учениците с най-малко 95 точки.

Общо 49 122 зрелостници са пожелали да положат втория задължителен изпит на 21 май. От тях 13 066 са пожелали да заменят изпита по втория предмет с държавен изпит за придобиването на степен на професионална квалификация.

Държавните зрелостни изпити по желание ще са по график - от 26 до 31 май т.г.

Следващата изпитна сесия ще е през август т.г. - достатъчно рано, за да е възможно кандидатстването във висши училища. В 41 университета ще се приемат студенти с резултати от матурите.