Министерството на образованието и науката публикува резултатите от Държавните зрелостни изпити.

Резултатите могат да бъдат проверени на сайта на МОН тук >> след въвеждане на входящ номер и уникален код за достъп. 

На 1 юни се състоя първият задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература в 12-и клас, на който се явиха 45 616 зрелостници. Дванадесетокласниците решаваха на него тест от 40 въпроса със затворени и отворени отговори, а на 41-ия въпрос имаха задача да прочетат откъси от разказа "Чорба от греховете на отец Никодим" на Елин Пелин и да напишат интерпретативно съчинение или есе в обем до 4 страници по темата "Човекът и неговите съмнения".

На 3 юни се състоя вторият задължителен държавен зрелостен изпит по 13 предмета по избор на зрелостниците, на който се явиха 35 164 зрелостници. Най-много ученици - 11 711, бяха избрали изпит по английски език. По биология и здравно образование втората матура положиха 8926 ученици. Изпит по география и икономика бяха избрали 4431 ученици, а философският цикъл беше предпочетен от 4326 зрелостници. На математика се явиха 2496, а по история и цивилизация - 911. Изпит по химия и опазване на околната среда държаха 184 зрелостници, а по физика и астрономия - 194. След английския, най-много желаещи да се явят на матура по език, бяха учениците, избрали немския - 912. След него се наредиха зрелостниците с френския език - 372, с руския език - 317, с испанския език - 315 ученици. Най-малко зрелостници - 69, бяха избрали изпит по италиански език, като втора задължителна матура.