Да отпаднат PCR тестовете за българите от Западните покрайнини, които работят, учат или се лекуват у нас - това поиска омбудсманът Диана Ковачева чрез препоръка, изпратена до здравния министър проф. Костадин Ангелов.

Ковачева се аргументира с постъпила в институцията подписка от български граждани, живеещи в Босилеград и Цариброд. В жалбата си до нея те протестират срещу изискването за PCR тест или карантина, за да влязат на българска територия. Обяснява, че това е непосилно за тях и настояват за облекчено преминаване през граничните пунктове.

Хората, които живеят в Босилеград, казват, че работят и учат в български градове в цялата страна, а не само до границата със Сърбия. Отбелязват, че при влизане в България отиват веднага на работа, съответно на училище и нямат възможност за карантина или тестове.

Сънародниците ни подчертават, че след като имат постоянни адреси, както в България, така и в Сърбия, временно и постоянно пребиваване, двойно гражданство и плащат данъци и такси в нашата страна, а и са най-голямото българско малцинство, непосредствено до българските граници, е необходимо да бъдат добавени към изключенията от забраните на министъра на здравеопазването на Република България, изредени в последната му заповед.

"Същевременно, на сайта на Министерство на здравеопазването е публикувана информация, в чл. 1, буква "е" от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност е дадено легално определение на понятието "пограничен работник", като е предвидено, че това е всяко лице, упражняващо дейност като наето или като самостоятелно заето лице в една държава-членка и което пребивава в друга държава-членка, в която се завръща по правило всекидневно или поне веднъж седмично. Посочено е също, че за целите на прилагането на въведените противоепидемични мерки, определението за пограничен работник може да се прилага и за лица, пристигащи от Република Турция, Република Сърбия и Република Северна Македония", пише Диана Ковачева в препоръката си до здравния министър.

"Като национален омбудсман, бих искала да посоча необходимостта от предприемане на действия, включително и за допълнение на Вашата заповед, което да внесе повече яснота по въпроса за пограничните работници, както и за информиране на служителите на граничните контролно-пропускателни пунктове", настоява омбудсманът и допълва, че в съответствие с правото на добра администрация гражданите също следва да бъдат информирани.