Над 1,96 милиона пенсионери ще бъдат защитени от запор на пенсиите им. Толкова са възрастните хора, които получават месечно под минималната работна заплата - 610 лева, показват данни на Националния осигурителен институт към края на септември 2019 година, съобщава "Труд".

Съгласно Гражданския процесуален кодекс, принудително изпълнение може да бъде насочено само върху пенсии, които са над минималната работна заплата, т. е. от по-ниските пенсии не могат да се правят удръжки.

Правилото важи и за работещите, които получават доход под минималната заплата. Посочените ограничения не се прилагат за задължения от издръжка, уточняват от НОИ.

Размерите на удръжките от пенсиите, за които е допустимо налагането им, също се определят в зависимост от минималната работна заплата за страната. Затова с повишаването на минималната заплата от 1 януари се променя и размерът на удръжките върху пенсии с наложени запори по реда на чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс.

Ако пенсионер или работещ получава на месец между 610 лева (колкото е минималната заплата) и 1220 лева (двукратния є размер), то на него му се удържа една трета от дохода, ако няма деца и една четвърт, ако има такива, които издържа. Така, ако заплатата или пенсията е 611 лева, то запорът ще бъде съответно 305,50 лв. или 152,75 лв. в зависимост дали има деца.

Ако осъденото лице получава месечно възнаграждение между 1220 и 2440 лева, то то ще се раздели с половината или с една трета от сумата, в зависимост дали има деца.

От НОИ уточняват, че пенсионерите, попадащи в тази група, ще получат пенсиите си след 7 януари 2020 г. в зависимост от начина на изплащането им - с пенсионен запис, ако се изплащат чрез пощенска станция, или с допълнителен превод по личната сметка, ако се изплащат чрез банка или друг доставчик на платежни услуги.

Изплащането на пенсиите за месец януари т. г. е в стандартния времеви период - ще започне на 7 януари (вторник) и ще приключи на 20 януари (понеделник).