Министерство на туризма изпрати строги наставления към концесионерите на плажовете заради зачестилите произволи на различни плажове. 

Последното оплакване е сигнал на шоумена Къци Вапцаров в социалната мрежа Фейсбук, където той се оплаква, че е платил 8 лева за кафе на Северния плаж в Бургас, поръчано от заведението, към която част е бил.

"Някой да иска да се черпиме кафе? ... на нашето море", написа той към сигнала си, придружен с касовата бележка. 

Преди това имаше още два сигнала - за 64 лв. за чадъри и шезлонги на плажа в Слънчев бряг, където министър Николина Ангелкова съобщи, че прави проверка по случая, и още един - на плажа в Златни пясъци, където турист се оплака, че искат 5 лв. за Wi Fi.

Заради насъбралите се случаи от министерството на Ангелкова предупредиха концесионерите.

"Недопустимо е да се обвързва ползването на чадъри и шезлонги с други услуги на морския плаж. Министерството на туризма ще следи това стриктно да се спазва, на контрол подлежат също допълнителната търговска площ и разположените принадлежности на нея през целия сезон. При нарушения - следват санкции", пишат от там. 

От Министерство на туризма припомнят, че през лято 2020 г. концесионерите и наемателите на морските плажове са задължени да отдават чадъри и шезлонги на цени, по-ниски поне с 50 на сто от цените за сезон 2019 г. или от максималните по съответния договор. Това е постановено със закон (§ 23, ал. 1, от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето).

Задължение на стопаните на плажа е да спазват стриктно обявените вече за летен сезон 2020 г. цени на чадъри и шезлонги на всеки плаж. Обвързването на ползването на чадъри и шезлонги с други предоставяни услуги е недопустимо и ще се следи стриктно през целия сезон. Ще се проверява на място и разполагането на пособия за допълнителна търговска площ към заведенията за бързо обслужване и чрез замервания с геодезически мониторинг съгласно вече одобрените от министъра на туризма схеми за разполагане. При несъответствие между законовите изисквания и одобрените действия и след установяване на извършени нарушения ще бъде ангажирана отговорността на нарушителите.

В случай че има нарушаване на законите за защита на потребителите и предписанията за спазване на противоепидемични мерки, длъжностните лица от Министерството на туризма ще сезират незабавно и отговорните контролни органи - съответно Комисията за защита на потребителите и Министерството на здравеопазването.

За морски плаж "Бургас-север" концесионерът е заявил, че за летен сезон 2020 г. чадъри и шезлонги ще се предоставят на посетителите безплатно, което и трябва да изпълнява.

Следва да се прави ясно разграничение между плажни принадлежности и допълнителна търговска площ, тъй като плажните принадлежности се използват от посетителите, а допълнителната търговска площ към заведенията - от концесионерите за обслужване на търговските обекти.

Във връзка с допълнителната търговска площ отново според промените на Закона за здравето само за летен сезон 2020 г. концесионерите и наемателите могат да разположат на територията на морските плажове до 4% допълнителна търговска площ към обектите за бързо обслужване. Това е направено от законодателя, за да се осигури разполагане на пособията за консумация на по-голямо отстояние, и така да се спазят противоепидемичните мерки и да се осигури безопасност за живота и здравето на посетителите. Те отговарят не само за разполагането им на достатъчно отстояние, но и за редовното им почистване и дезинфекциране.

Какви пособия за допълнителна търговска площ за консумация ще се използват, е по преценка и възможност на концесионерите и наемателите. За да има яснота относно това кои са зоните за плажуване с плажни принадлежности и кои са зоните за ползване за консумация към заведенията, те следва да са ясно обозначени от концесионерите и наемателите по подходящ начин, например с табели и надписи, за да могат потребителите да са наясно относно ползването на двата типа зони и да направят своя информиран избор.

В заключение Министерството на туризма напомня, че Законът за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) разграничава какво представляват плажни принадлежности и какво е допълнителна търговска площ към заведенията за бързо обслужване (част от площта на морския плаж около обекти за бързо хранене, на която се допуска разполагане на преместваеми подиуми с тенти, чадъри, шатри и други слънцезащитни устройства с маси и столове за консумация).

В конкретния случай с морски плаж "Бургас-север" ще бъдат дадени указания на концесионера незабавно да обозначи ясно допълнителната търговска площ за консумация към заведенията и безплатните плажни принадлежности. Отделно ще бъде извършена проверка спазени ли са допустимите по закон площи.

Министерството на туризма призовава гражданите да сигнализират компетентните институции на обявените имейли и телефони.