Днес ще бъде извършена проверка на морски плаж "Сарафово" във връзка с получен сигнал за наличие на багер на пясъка. Служителите на Министерството на туризма ще проверят причините за присъствие на тежка товарна техника и дали тези действия отговарят на нормативната уредба, разписана в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, съобщиха от министерството.

На морския плаж тежка товарна техника и моторни превозни средства могат да бъдат разполагани само за изпълнение на задължителни дейности, а именно - санитарно-хигиенно поддържане, поставяне на преместваеми обекти и други подобни.

По-рано почиващи на плажа сигнализираха, че пред погледите им тежка техника е започнала да събира тоновете водорасли и да ги трупа на бунитe, като от гниенето им мирише невъобразимо.

Според концесионера на плажа Иван Пачев подобна техника е разрешена, когато става въпрос за извънредни случаи като бедствия и аварии. На плажната ивица от 150 метра е имало 200 тона водорасли, които застрашават живота на плажуващите, ако бъдат оставени там.

"Изнасянето на тази техника може да се използва и сега имаме разрешение от община Бургас", каза още Панчев.

 Според него, от водораслите не се носи неприятна миризма.

"Не виждам да мирише. Ние депонираме водораслите на буната, където няма плажуващи. Там намаляват обема си и след време ще ги извозим с 50 камиона вместо със 100. Даваме ги на земеделски производител, с които той тори", обясни още концесионерът.

"Ние депонираме тези водорасли на буната, докато не намалят обема си, след което се извозват", обясни концесионерът.

По думите това се прави вече трета година.