Корейската агенция за насърчаване на търговията и инвестициите (КОТРА) цели да реализира двустранни бизнес и търговски отношения между Република Корея и България. Тя съдейства на корейските компании да се свържат с потенциални български партньори и подпомага развитието на корейската и българската икономика.

КОТРА - София кани всички заинтересовани фирми на инициативата "Moving Kotra". Нейни представители ще посетят Бургас и ще направят индивидуални консултации, за да представят възможностите за контакт с потенциални корейски партньори и доставчици, които имат интерес към установяване на взаимноизгодно сътрудничество. Според Вашия бизнес сектор, КОТРА - София ще Ви представи подходящи потенциални корейски партньори.

Бизнес срещите ще се проведат на 24 октомври (сряда) от 13:00 часа в Хотел "България".