Таксиметровите превозвачи във Варна да бъдат освободени от плащане на такси към общината за периода от 1 юни 2020 г. до 31 декември 2021 г.  Предложението е на председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов и е в подкрепа на един от пряко засегнатите от пандемията от COVID-19 браншове.

"С тези облекчения ще помогнем на таксиметровите превозвачи, които по време на извънредното положение отчетоха сериозен отлив на клиенти и продължават да изпитват затруднения. За този бранш към момента не са предприети мерки за справяне с кризата. Общинският съвет няма правомощия да удължава срока на издадените разрешения за таксиметров превоз, каквото беше искането на превозвачите, но можем да ги освободим от плащането на такси", обясни пред Радио "Варна" Балабанов, който е общински съветник от ГЕРБ.

Предвижда се да отпадне таксата на издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, която е 30 лв. за една година. Превозвачите ще бъдат освободени и от плащане на такса за издаване на холограмни стикери на стойност 15 лв. годишно.

По предварителни изчисления за периода от 1 юни 2020 г. до 31 декември 2021 г. в общинската хазна няма да влязат около 115 000 лева. "Тази сума няма да окаже значително неблагоприятно въздействие върху бюджета на община Варна. Същевременно с колегите от ГЕРБ сме на мнение, че с предложените мерки ще подпомогнем бранша в този труден момент", добави председателят на местния парламент.

Предложението ще бъде разгледано на предстоящо заседание на ПК "Финанси и бюджет". За да влезе в сила, то трябва да получи одобрението на Общинския съвет.