Заповедта за създаването на защитена местност "Залив Корал" е била отменена от Върховния административен съд (ВАС). Това потвърдиха за БТА от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

По-рано днес за решението на ВАС съобщи "Зелено движение". От формацията твърдят, че екоминистерството е осъдено да заплати съдебни разходи на жалбоподателите в размер на почти 8000 лв. Оттам определиха решението за отмяна на заповедта за "Залив Корал" като фарс, "целящ унищожаването на защитените природни територии заради частни и корпоративни интереси". Ето какво още заявиха те:

"5-членен състав на Върховния административен съд (ВАС) е отменил заповед № РД-598 от 07.07.2022 г. на министъра на околната среда и водите (Борислав Сандов), с която той обяви създаването на защитена зона "Залив Корал".

По-специално съставът на ВАС е отменил предходно решение на 3-членен състав, с което жалбите на "Кортекс Трейдинг" АД и "Фантазия 5″ ООД, община Царево и Национална асоциация "Българско черноморие", бяха отхвърлени. Докладчик по делото е Анелия Ананиева, която бе първоначално командирована във ВАС от предходния председател Георги Колев. Тя "печели" конкурс за титуляр по-малко от година по-късно, но те масово се печелят от съдии, които вече са командировани във ВАС. Същата Ананиева е била докладчик и по делото за т. нар. "Вълксарай".

Да искаш от закон, приет през 1998 г., да има разпоредби уреждащи връзки с кодекс, приет през 2006 г. е нелогично. Ако съдът счита, че има проблем в прилагането на двата закона, е длъжен да поиска тълкувателно решение на колегията на ВАС, а не да дописва законите

Съдът връща преписката на министъра, за да продължи с процедурата спрямо указанията - да включи в преписката като хартиени разпечатки научни данни, известни на цяла Европа (защитената местност е част от защитена зона за природните местообитания от Натура 2000, за която в множество национални и европейски бази данни има публична информация), заповедта на комисията да бъде подписана от министър, не от директор на РИОСВ и проектозаповедта да бъде поместена на сайта на РИОСВ за срок от 30, а не 14 дни.

За нас решението на съда е пореден фарс, целящ унищожаването на защитените природни територии заради частни и корпоративни интереси. То доказва колко голяма вреда за обществото нанася нереформираната съдебна система. Считаме, че в българската съдебна система липсват гаранции и предпоставки за ефективен и справедлив съдебен процес.", написаха от Зелено движение, от редиците на което е и бившият министър в правителството "Петков" - Борислав Сандов.

На 7 юли 2022 г. тогавашният вицепремиер по климатичните политики и министър на околната среда и водите Сандов обяви залива Корал за защитена местност. С това се забрани навлизането на моторни и моторно-ветроходни плавателни средства. В заповедта се посочваше, че не е позволено изграждане и поставяне на изкуствени подводни рифове и атракциони и др.