Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира кмета на София да извърши незабавна проверка на място и по документи на строежа на вила "Аглика", намираща се в природен парк "Витоша".

Резиденцията на Тодор Живков сега е собственост на обвиняемия бизнесмен Васил Божков.

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е извършила проверка, която е установила извършени незаконосъобразни преустройства.

По време на проверката на съществуващата сграда, както и за новоизградените части, не са представени строителни книжа. Такива не са налични и в архивите на район "Витоша".

Установено е, че има две новоизградени сгради, които представляват строежи от пета и шеста категория, контролът на които е от компетентност на Столична община.

Кметът на Столична община следва да организира и проведе незабавна проверка на място и по документи по реда на основание чл. 195 и следващите от ЗУТ обекти, споменати в публикацията, които са в изключително занемарено от техническа гледна точка състояние и в такъв вид увреждат природата и създават потенциална опасност за живота и здравето на минаващите покрай тях туристи.

В доклада от проверката следва да отразят всички данни - дали са допуснати нарушения, констатации и реализирана ли е административна и административнонаказателна отговорност. В случай че при проверките се констатират данни за престъпления от общ характер да се предприемат действия по реда на НПК, като за всеки отделен случай се уведоми и ВАП.

Докладът от проверката на Столична община трябва да бъде представен на ВАП в най-кратък срок.