Конституционният съд обяви за противоконституционна частта от решението на парламента за правилата за избор на председател на Сметната палата, която касае определянето на изпълняващ правомощията на председател на Сметната палата. Това съобщиха от съда на сайта си

Решението е прието единодушно.

На 22 юни Конституционният съд със свое решение обяви за противоконституционно решението на парламента за освобождаването на предишния председател на Цветан Цветков като председател на Сметната палата.

На 7 юли Народното събрание удължи срока за предлагане за кандидати за председател на Сметната палата с промени в процедурните правила за предлагане на председател на одитния орган. Зам.-председателят на Сметната палата Горица Грънчарова-Кожарева изпълнява правомощията на председател на Сметната палата до избора на нов, гласува Народното събрание.

На 11 юли президентът Румен Радев сезира Конституционния съд заради избора на Народното събрание на изпълняващ правомощията председател на Сметната палата. Президентът намира в действията на народните представители нарушение на принципа за законност и на принципа за независимост на Сметната палата.

Според държавния глава, като поставя под заплаха независимия статут на Сметната палата, парламентарното мнозинство уронва принципа за правовата държава и също така подкопава и демократичния характер на управлението, защото препятства налагането на отговорност и отчетност над актовете на правителството.

В документа Радев искаше да бъде обявена за противоконституционна част от решение на Народното събрание от 7 юли по въпроса. Президентът счита, че с това решение не само не се преодоляват последствията от решението на Конституционния съд от 22 юни 2023 г., а напротив, то представлява неизпълнение на същото решение.