Приетите промени в Закона за устройство на територията са реални и легитимни решения на проблемите, които коментираме особено силно в предизборни кампании, зад които на думи застават всички политически сили. Но когато трябва да се приемат решения, се оказва, че не е точно така, защото вчера промените в ЗУТ бяха приети с гласовете на депутатите на ГЕРБ и "Обединени патриоти". За съжаление, с изненада разбрах, че депутатите от БСП не са подкрепили тези промени. Така столичният кмет Йорданка Фандъкова коментира в началото на сесията на СОС промените в ЗУТ, които в сряда парламентът прие.

"В същото време включително и кметове на райони от БСП поставят остро този проблем. Решенията, които предлагаме на хората, трябва да бъдат реални и да застанем зад тях дори тогава, когато не са популярни. Вместо да подкрепят реални и легитимни решения, колегите от БСП предпочитат да подвеждат хората с предизборни и популистки временни ходове като мораториум върху строителството - една тема, която предполагам ще обсъждаме и в следващите седмици. Нека се обединяваме около истинските и легитимни решения, а да не се използват предизборни ходове, поне по теми важни за София", добави Фандъкова.

Тя напомни, че след промените вече задължително условие за издаване на разрешение за строеж е да има приложена улична регулация. Така се слага край на възможностите в улиците да остават частни имоти и на частните улици.

Въвежда се и изискване при въвеждане в експлоатация на сгради с височина над 10 м да бъдат изпълнени благоустройствени дейности и настилки по ред и в обем, определен от общинските съвети.

Освен това изискванията при изграждане на ателиета се приравняват с тези за жилищно строителство.