Андрей Новаков ще обсъди бъдещето на Кохезионната политика на ЕС и възможностите за градско развитие на София

Евродепутатът Андрей Новаков, в качеството на главен преговарящ по основния регламент за ЕСИФ след 2020 г., ще очертае рамката на преговорите по следващия многогодишен бюджет на ЕС и възможностите за инвестиции и развитие на страната ни чрез еврофондовете през периода 2021 - 2027 г. в рамките на среща-дискусия "Бъдещето на Кохезионната политика на Европейския съюз и възможностите за градско развитие на София".

Форумът се организира от Областен информационен център - София в рамките на национална кампания на мрежата от Областни информационни центрове в цяла България и ще се проведе на 15.10.2018 г., от 16.00 часа в Бална зала на хотел "ИнтерКонтинентал" в София.

Сред основните въпроси на дискусията ще бъдат: Каква е позицията на страната ни в преговорите по определянето на Многогодишна финансова рамка на ЕС? Отговаря ли на нуждите на България разпределението на бюджета и фокусът на инвестициите, определени от ЕК?

На всеки седем години Европейският съюз определя своята Многогодишна финансова рамка (МФР). Бюджетът за следващия период (2021-2027) г., по предложение на Европейската комисия, ще е в размер на 1 279 милиарда евро по текущи цени.

От седемгодишния бюджет на ЕС и българската позиция по рамковите споразумения, дискусията ще се прехвърли и в градски контекст. Ще бъдат представени нови възможности за партньорство и финансиране на проекти за градско развитие на София чрез финансови инструменти. В рамките на този панел ще бъде представен обхватът на Фондовете за градско развитие по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, които надграждат над фондовете, създадени по инициативата JESSICA от предходния програмен период.

Ще стане ясно какъв тип проекти за градско развитие, енергийна ефективност и туризъм ще бъдат финансирани за регионите София и Южна България по "Фонд за устойчиви градове", който разполага с общ ресурс в размер на 342.37 млн. лв.

В последната част от дискусията ще бъдат представени успешни проекти в сферата на градското развитие, подкрепено с финансови инструменти.

Дискусията е отворена за граждани и медии.