- Инж. Фиков, вече излязоха фактурите по изравнителните сметки за изминалия отоплителен сезон. Има ли много въпроси от клиентите към "Топлофикация София"?

Не мога да кажа, че въпросите са много, но все пак някои от потрeбителите имат такива, както и нужда от допълнителна информация. В случая е важно да разберат, че "Топлофикация София" само фактурира данните, които топлинният счетоводител е отчел. И ако клиентите имат въпроси или възражения, то трябва да ги отправят към топлинния си счетоводител, а не към нас.

- Това означава ли, че от "Топлофикация София" не може да вземете отношение по коректността на изравнителните сметки?

"Топлофикация София" не изготвя изравнителните сметки, освен за клиентите, които са ни избрали за топлинен счетоводител. Фирмите за топлинно счетоводство подават към нас отчетените количества енергия на всички абонати, а ние само ги остойностяваме.

Важно е да кажем и, че през отоплителния сезон клиентите получават фактури за прогнозните си задължения по месеци, на база на предходния отоплителен сезон. След фактуриране на изравнителната сметка за тези прогнозни задължения, се издават кредитни известия и след това се фактурира реалната консумация за отоплителния сезон. Тогава клиентите получават една обща фактура за целия период. В нея е посочена реалната консумация и каква сума трябва да се приспадне от вече платените прогнозни фактури или да се доплати до размера на реално потребление.

- А когато през този период е имало промяна в цената на топлинната енергия, отразява ли се в тази обща фактура?

Да, задължително. Когато през сезона е имало промяна на цената на топлинната енергия, абонатите могат да видят как потреблението е разделено по ценови периоди.

- Споменахте в началото на разговора, че "Топлофикация София" предлага и услуги като топлинен счетоводител, може ли да ни кажете нещо повече за това?

Най-напред искам да кажа, че най-лесното и най-изгодното решение за потребителите е да изберат "Топлофикация София" за свой топлинен счетоводител. Така или иначе повечето клиенти се обръщат към нас с възражение по изравнителните си сметки, но ние не можем да сме им особено полезни, ако не ние изготвяме отчетите им. А и ние предлагаме едни от най-конкурентните цени на уреди в София и най-доброто съотношение качество/цена за дялово разпределение. Но за всички, които не занаят, е добре да уточня, че "Топлофикация София" вече няколко години има лиценз за дялово разпределение и предлага услугите си като топлинен счетоводител. В началото, през 2013г., започнахме с обслужването на 11 сгради, а сега вече сме на четвърто място по брой обслужвани клиенти и сме предпочетени като топлинен счетоводител от 33 021 потребители.

- С какво привличате новите клиенти? Какво повече може да им предложите?

От практична гледна точка за абонатите, това означава, че всичко, което е свързано с парното, всички процедури, справки и плащания ще могат да ги извършат на едно гише. По този начин се спестява прехвърлянето и препредаването на информация от другите фирми за дялово разпределение към нас и обратно.

От гледна точка на качеството на услугата, смея да твърдя, че предлагаме на клиентите изключително високо ниво на обслужване. Разполагаме с едни от най-опитните служители, предлагаме висококачествени измервателни уреди и използваме модерен и надежден софтуер за обслужването им. Към всяка сграда, която обслужваме, прилагаме индивидуален подход на работа. Намираме ефективни модели за защита на потребителите от кражби на топлинна енергия. Във всеки обект монтираме пломби и стикери на проблемните места, като при следващо посещение проверяваме целостта и номерата им. При констатирана злоупотреба може да се начисли на абоната нормативно регламентираните в тези случаи количества енергия за целия отоплителен сезон, така че съседите, за чиято сметка е консумирано, не са ощетени. Разполагаме с подробна база данни с номерата на пломбите и местата на монтажа им, като по този начин извършваме реален контрол в сградите, на които сме топлинен счетоводител.

И не на последно място, предлагаме едни от най-конкурентните цени на уреди в София и най-доброто съотношение качество/цена за дялово разпределение.

- Разбирам, че имате поглед над процесите и от страната на топлинните счетоводители?

Това е голям плюс, защото можем всеобхватно да разглеждаме нуждите на абонатите, които са ни избрали за топлинен счетоводител. В резултат на това, по време на отчетната кампания успяхме да отчетем уредите на над 98% от абонатите. Продължаваме да търсим връзка с клиентите от останалите около 1,5% жилища, до които не сме получили достъп. Много е важно всички живущи да осигурят достъп, за да бъдат извършени коректни отчети. По този начин успяваме да изготвим бързо и точно изравнителните сметки и не се налага те да бъдат преработвани поради по-късните отчети в отделни жилища. Това се оценява високо от хората и може би е една от причините за нарасналия брой клиенти, които ползват услугата топлинно счетоводство на "Топлофикация София". Освен това предлагаме съвети за икономично потребление на топлинната и електрическа енергия в домакинството, както и услуга за енергийно обследване на сградите с термовизионна камера. Вече две години за обществени и офис сгради, училища, детски градини, болнични и здравни заведения, предлагаме нова енергийна услуга - "Управление на енергията". Потреблението там е оптимизирано, без да бъде нарушаван топлинния комфорт, а разходите за отопление и топла вода са значително намалени.