Когато има съмнения за корупция, дори и на най-високо политическо ниво, държавата винаги е поощрявала разследващите органи да направят нужните проверки и истината да излезе наяве. Това е нашата сила - имаме политическа воля за ефектива борба с корупцията и няма нито един човек, който да е защитен. Това коментира пред журналисти във Велико Търново председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов.

Той подчерта, че в никакъв случай не може да се говори за криза при положение, че има рекордно висок БВП от 116 млрд. лв., увеличение както на доходите на гражданите, така и на средствата, които държавата отделя за различните сектори. "Всеки път, когато се съберем на коалиционен съвет, с нашите партньори отчитаме напредъка в изпълнението на управленската ни програма и до ден днешен нямаме нито едно концептуално различие с тях", подчерта той.

Цветанов, който е председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, е във Велико Търново, където днес ще се проведе конференция за трафика на хора. В тази връзка пред представителите на медиите той отбеляза, че е важно с подобни кампании да се подобрява информираността на обществото за това явление. Цветан Цветанов отчете, че България все още запазва водещите си позиции като източник на трафик и че няма достатъчно добра идентификация на жертвите.

"Именно затова подобни конференции имат такова значение. От законодателна гледна точка през годините нашата работа е била насочена към завишаването на наказанията при доказан случай на трафик. В момента тече съгласувателна процедура за точното определяне на механизма при който едно лице, когато бъде осъдено за трафик и държавата конфискува неговото имущество, генерирано посредством това престъпление, то експлоатираното лице да бъде обезщетено с част от тези средства, отнети в полза на държавата. По този начин искаме да има поне частична компенсация за целия ужас, изживян от жертвата", уточни той.