По-висока екогрупа за автомобилите с газови уредби предвиждат промени в Наредбата за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Според проекта измерванията за определяне на екокатегорията ще се правят, когато двигателят работи с газовата уредба. Дори да не попаднат в най-екологичната пета група, при режим на работа с газова уредба, автомобилите ще попаднат в по-висока категория, каза председателят на Асоциацията на българските автогазсервизи и на Националната камара на автосервизите Владимир Дочев пред Дарик.

Наредбата ще въведе пет екологични групи във връзка с ограничаването на трафика в градовете при пикови стойности на замърсяването на въздуха. На автомобилите ще се поставя маркировъчен стикер за екологичната група, данните в който могат да се четат от разстояние. Причината за това е последващ контрол, при въвеждане на ограничения.

С промените в наредбата се въвеждат пет екологични групи за автомобилите с до 8 места и до 3.5 тона. Определянето на групата ще зависи от еврокатегорията или датата на първата регистрация на колата и от техническото измерване на отделяните замърсители.

Предвижда се автомобилите, които са само с електродвигатели, както и тези с водородна горивна клетка, да се категоризират в пета екологична група.

Екокатегорията на автомобилите с газови уредби на метан и пропан-бутан пък ще определя, когато двигателят работи с уредбата. Това със сигурност означава, че, ако уредбата е в изправност, колата ще попадне в по-висока категория, отколкото, ако е на бензинов режим, обясни Владимир Дочев:

"Промените в наредбата са резултат на прилагането на европейската политика за отчитането на този вид системи, като такива, които работят с чисти горива. Дали ще попаднат в пета категория на екологични автомобили, това не е сигурно, защото зависи от самия автомобил - от това колко е нов и като каква категория е проектиран първоначално да бъде. Но със сигурност, докато работят на газ, пропан-бутан или метан, автомобилите са по-екологични и ще попаднат в по-висока категория, отколкото биха попаднали на бензин".

В наредбата се посочва, че превозните средства ще бъдат категоризирани по време на годишните технически прегледи, като при всяко следващо явяване ще се прави нова екопроверка.

Промените в Наредбата за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства предвиждат още създаване на онлайн система за регистрация данните от газоанализаторите, димомерите и стенда за проверка на спирачките, получени при годишния технически преглед.

Проектът за промени е публикуван на портала за обществени консултации strategy.bg, като дата на приключване на обсъждането е 13 май т.г.