Попова каза, че е станало ясно, че няма указ, но това не е технически пропуск. "Президентът Първанов и вицепрезидентът Марин са били посъветвани така от юристи. Аз не споделям това становище. Вторият мандат на президента и вицепрезидента няма как да бъде тълкуван като продължение на първия мандат. Цялата процедура минава така, както минава и при първи мандат. Според мен е трябвало задължително да бъде издаден указ за делегиране на правомощия", посочи Попова.

"Няма връщане назад сега, тези помилвания са консумирани, простено е наказанието, няма как да върнем в затвора тези хора. Не бива и да се води такъв дебат, защото той създава излишен хаос, няма как да се върнат тези неща обратно. Не би било излишно, който проявява интерес по Конституция, ако реши, че са били направени нарушения, да се обърне към Конституционния съд. Дори и КС да се произнесе по това, то ще действа само занапред", подчерта вицепрезидентът Попова.

На въпрос бизнес ли е помилването, Попова отговори, че има основание за намеци за корупция. "Защото хората не знаят какво точно представлява помилването и как е правено, затова прозрачността ще даде възможност за по-малко такива намеци", отбеляза Попова.

Според нея, е важно обществото да получи информация за това, че помилванията се правят по приети правила, изготвени от вещи хора. "Това са вътрешни правила, и хората не са осведомени, а такива принципи и стандарти за помилванията, аз разбрах от вицепрезидента Ангел Марин, че има такива правила, видях ги. Правилата не са лоши, лошото е, че правилата не се знаят от хората. Има какво да се промени в тези правила. Комисията, която е била оторизирана да се занимава с досиетата за помилвания, не е имала щатен представител в президентската институция, той не е бил назначен в президентската институция, той е външен човек. Според мен трябва да има постоянна структура", заяви Маргарита Попова.

Тя поясни, че всеки случай е конкретен и държавническата милост трябва да се разглежда през всеки казус. Вицепрезидентът Попова каза, че помилването е висша държавна милост и тя не изисква категоризация на определени престъпления, за които може или не може да се помилва. Попова каза, че е за публикуване имената на помилваните с промяна на нормативната база.

  Попова заяви, че основен въпрос на ЕС е въпросът за свободното придвижване на хора, това е ценност. Според Попова, европейският дебат за бежанците се води много внимателно. "Убежище не е предоставяно на нито един гражданин в България и за двата мандата на президента Първанов и вицепрезидента Марин. Търсените убежища са били повече от 200. Не искам да кажа, че водената политика е била погрешна, тя е била предпазлива. А европейската политика не се ориентира в момента към прекалена либерализация по въпроса за бежанците. За нас е много важно да направим основа въпроса за закрилата на чужденците въобще, защото трябва да осигурим добро опазване на шенгенското пространство и трябва да имаме, и да не изпускаме никога от поглед, че масираният натиск на бежанския поток изправя доста често националните власти с проблеми като престъпност и влошаване на криминогенната обстановка", подчерта Маргарита Попова.

На въпрос хули ли съда вътрешният министър Цветан Цветанов, Попова отговори, че, тази размяна на реплики между съдия Мирослава Тодорова и Цветан Цветанов, "в момент, в който и в България присъстват колеги от Европа и наблюдават състоянието на съдебната система, би могла да ни изиграе много лоша шега. "Да, това е размяна на реплики. Съдия Тодорова каза, че обмисля вариант да отиде в съда. Представяте ли си как изглежда един такъв диалог. Според мен това е недопустим диалог и изпълнителната власт не може и не трябва по този начин да общува със съдебната система. Правната култура е много важна. Успяхме да извадим от анонимност много от магистратите, докато бях министър и въпроса за правната култура и етиката. Отношението между съда и МВР не е на необходимото ниво в момента", подчерта вицепрезидентът.

Попова е категорична, че полицейската операция Р.А.Л.И.Ц.А. "също е част от лошия вкус". Лош вкус е да се кръсти полицейска акция на името на съдийка, каза тя. "Не искам отношенията между институциите да бъдат такива, защото ние сме част от европейското пространство и това е недопустимо", каза още Попова.

  Относно мястото на НРС и НСО, Попова отбеляза, че Националната разузнавателна служба трябва да бъде към изпълнителната власт, както вчера отбеляза и президентът Плевнелиев. Мястото обаче на НСО е в президентството, каза Попова.