Няма поръчка на основен ремонт на пътища, която да е обявена от нас, и да не е обжалвана. Това попарва надеждите ни да ремонтираме - основен ремонт, пътища тази година. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов по време на парламентарния контрол.

Той изтъкна, че политиката на досегашните управляващи е била подценяваща към третокласните пътища и особено в планинските райони. За тази година можем да започнем основен ремонт само на онези участъци от пътната мрежа, за които има наследени технологични проекти и за които можем да обявим обществени поръчки за изпълнение, каза министърът и напомни, че една обществена поръчка за строително-монтажни работи по пътната настилка отнема около 6 месеца.

Караджов съобщи, че за триста километра пътища за основен ремонт има направени технически проекти от предишните управляващи.

"В програмата за тази година за проектиране на пътната агенция, която лично съм разпоредил, са 2600 - независимо кой министър ще седи на моето място, догодина, лятото, той ще има 2600 приключени проектирания, вероятно и започнати процедури за строителни ремонти работи", каза министърът.

За последните пет години няма констатиран ръст на автомобилния трафик в пътния участък от квартал "Княжево" до пътен възел "Даскалово", като 90 на сто от трафика са леки коли, съобщи още министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов по време на парламентарния контрол. Той напомни, че в пикови часове и празнични дни за улеснение на пътуването се въвежда реверсивно движение. Караджов информира, че се разработва проект за въвеждане на електронно управлявано реверсивно движение, като след приемането му той ще бъде процедиран за изпълнение.

Тези мерки са временни, само до построяване на последната липсваща част от Южната дъга на Софийския околовръстен път. Той ще е с магистрален габарит, който се надяваме, че ще може да поеме изцяло трафика от Перник, за да се облекчи и натоварването в района на Княжево, каза министърът.

Той напомни, че през последните години за гарантиране на безопасното движение пътната агенция е изпълнила текущи ремонти на първокласното трасе в областите София и Перник, като допълни, че в дългосрочен план не се изключва и търсенето на решения за разширяване на съществуващото трасе по Път 1.1 или изграждане на ново, чрез което да се осъществи пряката връзка с Южната дъга на околовръстния път на София.

В МРРБ не е постъпвала документация и проект за създаване на Северна индустриална зона на територията на общините Варна, Аксаково и Девня, съобщи Гроздан Караджов в отговор на друг депутатски въпрос.

По въпроса за наличието на общи устройствени планове за тези общини, министърът каза, че за Варна има действащ план, за Аксаково е в процедура по изработването на такъв план, като предварителният му проект е приет от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика. Кметът на Аксаково е внесъл окончателния проект на общия устройствен план, но при проверка на документацията е установено, че не са направени процедурите по съгласуване със заинтересованите администрации и контролни органи, каза министърът. След получаване на всички становища проектът ще бъде представен на Съвета за одобрение.

По информация от община Девня има изработен окончателен проект на общ устройствен план, който е в процедура на съгласуване, като той трябва да бъде одобрен от Общинския съвет по доклад на кмета на общината, каза министър Караджов.