Това гласи разпоредбата на чл. 189, ал. 13 от закона, с която се нарушават правата на гражданите, обясниха от кабинета на Константин Пенчев. 
Според текста не подлежат на обжалване наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лева включително.

Според Пенчев, принципът на необжалваемост на административните актове, въведен с атакуваната норма и основан единствено на критерия "размер на наложеното административно наказание", противоречи на основни конституционни разпоредби.
Омбудсманът смята, този принцип на необжалваемост за нарушаващ човешки права. Той е бил застъпен и в редица други закони.

В искането си до КС Пенчев е категоричен, че на лицата, на които са наложени наказания до необжалваемия минимум от 50 лева, законово е ограничено правото им на жалба и са лишени от ефективно средство за защита.