Главният прокурор събра административните ръководители на държавното обвинение от страната на национално съвещание в учебната база в Цигов чарк дни преди вота. Пред прокурорите Гешев е подчертал политическия натиск върху обвинението и пагубните последствия от закриването на спецпрокуратурата.

"Прокуратурата успява да работи за хората и за народа без да се съобразява с огромния политически натиск. Натиск, който смело мога да кажа противоречи на основни европейски ценности, като върховенството на закона и правовата държава", заяви главният прокурор Иван Гешев при откриването на националното съвещание на административните ръководители на апелативни и окръжни прокуратури.

Гешев отново разкритикува закриването на спецпрокуратурата, което бе акцент в обсъжданията бе поставен върху работата в 28-те окръжни прокуратури по делата, които преминаха по компетентност към тях след закриването на специализираното правосъдие през юли 2022 г.

"Специализираната прокуратура бе закрита в рамките на часове. Явно някой много бързаше. За всички нас е ясно защо стана това - защото това бе най-сериозният инструмент за борба с корупцията, организираната престъпност и тероризма", каза Гешев пред прокурорите от страната.

Снимка: ПРБ

Той подчерта, че освен в политическа, икономическа и социална криза, сме изправени и пред конституционна криза заради непопълнени или нефункциониращи органи в държавата. Главният прокурор напомни, че с изтекъл мандат са Висшият съдебен съвет и Инспекторатът към ВСС. Непопълнен е и съставът на Конституционния съд.

В контекста на предстоящите на 02.04.2023 г. избори за 49-о Народно събрание бе обсъдено противодействието на нарушенията на изборното законодателство и политическите права на гражданите. Дискутирано е и противодействието на престъпления, свързани с противозаконното преминаване на чужди граждани през българска територия.

Снимка: ПРБ

Тема на съвещанието е "Способите за оптимизиране работата на прокурорите за противодействие на корупцията, организираната престъпност, противозаконното преминаване на чужди граждани през българска територия и престъпленията против политическите права на гражданите". В него участва и говорителят на главния прокурор Сийка Милева, информират от пресцентъра на държавното обвинение.

Снимка: ПРБ