Депутатите от опозицията и управляващата партия ГЕРБ се скараха в парламента за качеството на българското образование. Това стана преди гласуването на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между МОН и Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР).

БСП не подкрепиха споразумението с мотива, че практиката да се сключват такива консултантски договори между Световната банка и ведомство е неприемлива.

Думата от левицата взе Николай Цонков, като коментира, че през последните десетилетия образованието и науката са недофинансирани и са се натрупали тежки проблеми. Той попита защо не се използва потенциалът на БАН, българските висши училища и учителите в средното образование вместо да се сключва споразумение със Световната банка за над 3 млн. лева.

"Имаме много добри учители в средното образование и за капак на всичко ние предлагаме да се сключи едно споразумение за над 3 милиона лева, които да бъдат дадени на Световната банка, за да дойдат тук чужди експерти, които не познават българските условия, не познават българската система на образование, да решат проблемите на българското образование", обясни още Цонков.

"Ако това не е признание за провала на правителството на Бойко Борисов, не виждам какво друго може да се каже", коментира той.

Отговори му Галя Захариева от ГЕРБ, като каза, че "е цинично, когато се дават толкова пари за образование, да кажеш, че има недофинансиране".

"Резултатът беше нула, когато управляваха БСП, когато управляваха хора, за които учителските протести бяха седянка", коментира тя.

Галя Захариева изтъкна още, че по време на правителството на БСП, министрите им са ходили да търсят обмен в Сингапур. 

Тя се заяде с Цонков за неправилно поставяне на ударение в изказа му, а именно, че казва "училищА, а е член на Комисията по образование и го поправи, че се казва "учИлища".

Отново обаче я контрираха, този път Иван Ченчев от БСП: "Цинизъм е това, че по време на извънредното положение българските учители си плащаха интернета по домовете, за да преподават дистанционно". 

В крайна сметка парламентът гласува и ратифицира споразумението. Целта му е да се осигури основа за сътрудничество с МБВР в областта на науката и образованието и за подкрепа на процеса на програмиране на новата оперативна програма за наука и образование за следващия програмен период. МБВР ще подкрепи МОН и в подготовката на консолидиран подход, основан на доказателства, за разработване на Национална стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г.

Срокът на действие на споразумението е 22 месеца от датата на влизането му в сила.