Още напролет може да започне основен ремонт на "Рогошко шосе"в Пловдив, информира заместник-кметът по строителство и инвестиции в община Пловдив Пламен Райчев. За шосето, в участъка от моста на Адата до землищната граница на община Пловдив, има готов технически проект.

Райчев провери как е извършена частичната рехабилитация на най-износените участъци на пътя, които по настояване на кмета Здравко Димитров бяха преасфалтирани преди седмица. За ремонта Община Пловдив задели в спешен порядък 50 хиляди лева. Заради тежкото експлоатационно състояние на пътя още през тази година ще бъде извършен основен ремонт на трасето от моста на Адата до табелата за изхода от Пловдив. Участъкът е близо 2 километра и в бюджета на общината ще бъдат предвидени 4 милиона лева за неговия цялостен ремонт.

"Понеже този път, който е важна входно-изходна артерия към града, не е оразмерен за тежкотоварно движение, в проекта е предвидено да се усили конструкцията на пътя, за да поеме интензивността на движението и товара на тежките машини. Ще бъдат изградени тротоари в урбанизираната територия, улично осветление, ще бъде положена вертикална и хоризонтална маркировка", поясни още Пламен Райчев