Правителството отпусна персонална пенсия на майка на 5 деца, за да подпомогне семейството й, което е в затруднено финансово положение, съобщи пресслужбата на кабинета.

Жената е навършила пенсионна възраст, но няма право на пенсия по общия ред, тъй като не отговаря на някои от изискванията на Кодекса за социално осигуряване.

Персоналната пенсия се отпуска от 1 август и е в размер на 119,47 лв. месечно (90 на сто от социалната пенсия за старост). За изплащането й до края на 2019 г. са предвидени необходимите разходи в размер на 597,35 лв., които ще бъдат осигурени от фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на Държавното обществено осигуряване.

Министерският съвет одобри и трансфери в размер на 58 860 лв. за стипендии и еднократни помощи на ученици по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

Предоставянето на стипендии на децата с изявени дарби цели насърчаване на техните творчески заложби и потребности, като им се осигурява финансово подпомагане и възможности за изява. За 2019 година за Министерството на образованието и науката са определени средства в общ размер на 793 050 лева, които се разпределят редовно.

С Постановлението по бюджетите на общините се предоставят допълнително 33 885 лв., от които 4 860 лв. за отпуснати 3 стипендии по искане на три общини по Програмата за 2018 г., 18 360 лв. за постъпили искания за първото тримесечие на 2019 година от 7 общини за отпуснати 15 стипендии по Програмата за 2019 г., и 10 665 лв. - за издадени заповеди за 9 стипендии по Програмата за 2019 г. на ученици в частни училища. Тъй като и деветте одобрени стипендии са на ученици в частни училища на територията на София, средствата се предоставят на Столична община.

Отделно от тях са необходими още 24 975 лв., в които са включени 3 240 лв. за две издадени от министъра на образованието и науката заповеди по Програмата за 2018 година, и 21 735 лв. за 19 издадени заповеди за 2019 година. По този начин необходимите средства възлизат общо на 58 860 лв. Те са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет за 2019 година.