Парламентът прие на второ четене допълнение в Закона за Българския Червен кръст (БЧК), с което се обезпечава създаването на Европейски център за подготовка и обучение на специалисти по бедствия, аварии и катастрофи, както и на регионален склад за бедствена готовност и учебно заведение за обучението на парамедици, предава БТА.

Финансирането вече е осигурено от Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, но за целта е необходимо да се предостави земя за създаване на логистичен и обучителен център.

С приетите днес текстове се регламентира правната възможност върху имоти - публична или частна държавна собственост, с изключение на имотите - изключителна държавна собственост, да може да се учредява безвъзмездно право на строеж в полза на БЧК с цел трайно задоволяване на обществените потребности, като се има предвид осъществяваните от него дейности с общественополезна насоченост и значимост.

Българският Червен кръст няма да може да използва изградения обект за извършване на икономическа дейност, като контролът за това се възлага на областния управител по местонахождение на имота.

Решението за учредяване на безвъзмездно право на строеж ще бъде взето от Министерския съвет.